”Mammat menee kahville, me koneelle”

Kilpapelaaminen poikien elämässä

Kirjoittajat

  • Miia Siutila
  • Tapani Joelsson
  • Veli-Matti Karhulahti

Abstrakti

Tämä artikkeli käsittelee e-urheilua osana aktiivisesti pelaavien turkulaisten poikien elämää. Laadullisen haastatteluaineiston (N=14) kautta artikkeli avaa nuorten näkemyksiä e-urheilun asemasta sekä henkilökohtaisena että yhteiskunnallisena toimintana. Tutkimus viittaa siihen, että e-urheilun rooli aktiivisesti yhdessä pelaavien poikien arjessa toimii perinteisten urheilulajien tavoin tavoitteellisena kilpailuna kuin myös vähemmän tavoitteellisena sosiaalisena ajanvietteenä. Kyseiselle joukolle e-urheilu on harrastus, jota myös perhe, ystävät ja yhteiskunta yhä useammin tukevat. Ohjattu e-urheilutoiminta sekä siihen liittyvät sosiaaliset infrastruktuurit todennäköisesti edesauttavat terveen videopeliharrastuneisuuden
kehitystä.

Avainsanat: e-urheilu, nuoret, pojat, kasvatus

***

Competitive gaming as a hobby for Finnish boys

This article investigates esports as a part of the lives of Finnish boys who are active gamers. Through qualitative interviews (n = 14), we discuss the boys’ views on esports as a personal and societal activity. The research indicates that esports can be compared to traditional sports both as a goal-oriented competitive activity and as a social pastime for boys who play together with others. For them, esports is a hobby that is increasingly supported by family, friends, and society alike. Supervised esports and the related social infrastructures likely encourage the development of healthy gaming habits.

Keywords: esports, youth, boys, education

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2022-06-23

Viittaaminen

Siutila, M., Joelsson, T., & Karhulahti, V.-M. (2022). ”Mammat menee kahville, me koneelle”: Kilpapelaaminen poikien elämässä. Nuorisotutkimus, 40(2), 41–60. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/nuorisotutkimus/article/view/120329