Toimituskunta

Päätoimittaja 

TaT Tua Helve on pukusuunnittelija ja esittävien taiteiden tutkija (vieraileva tutkija, Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun Esittävien taiteiden tutkimuskeskus Tutke), jonka erikoisaloja ovat taiteellinen yhteistyö sekä pukujen näkökulmasta erityisesti tanssi ja esitystaide. 

Toimitussihteeri

FM Topi Vainikainen on teatteritieteen väitöskirjatutkija Helsingin yliopistossa. Hänen asiantuntija-aluettaan ovat erityisesti suomalainen teatteri ja näytelmäkirjallisuus.

Toimittajat

FM Marleena Huuhka on väitöskirjatutkija Tampereen yliopistossa. Hänen tutkimusintresseihinsä kuuluvat virtuaaliset ja intermediaaliset esitykset sekä esitys vastarinnan muotona.

TeT, näyttelijä Anu Koskinen on lehtori ja tutkija Taideyliopistossa. Hänen tutkimusintressinsä keskittyvät näyttelijätaiteeseen, esittävän taiteen pedagogiikan kysymyksiin ja yhteisölliseen taiteeseen esimerkiksi vankiloissa.

FM Antti Taipale on teatteritieteen väitöskirjatutkija Helsingin yliopistossa. Hänen tutkimusintressinsä liittyvät teatterin keholliseen luonteeseen ja vuorovaikutukseen.

 

TOIMITUSNEUVOSTO

DA Annette Arlander on vieraileva tutkija Taideyliopiston Kuvataideakatemiassa. Aiemmin hän on toiminut esitystaiteen ja -teorian sekä taiteellisen tutkimuksen professorina.

FT Johanna Laakkonen on Teatterimuseon johtaja ja teatteritieteen dosentti Helsingin yliopistossa. Hänen tutkimusintressinsä liittyvät tanssitaiteeseen.

FT Mikko-Olavi Seppälä on teatteritieteen dosentti Helsingin yliopistossa. Hän on monipuolisesti perehtynyt suomalaisen teatterin historiaan.

FT Marja Silde on esitystaiteilija sekä teatterintutkija, jonka kiinnostuksen kohteita ovat esitysanalyysi, populaarit esitysmuodot sekä esiintyvän ruumiin tekniikat ja harjoituskäytännöt. 

TaT Joanna Weckman on tutkija ja pukusuunnittelija, joka on perehtynyt esiintymispukujen, näyttämö- ja elokuvapukujen sekä pukusuunnittelun historiaan Suomessa.