Arkistot

 • Esitys, katsoja ja läsnäolo
  Vol 9 (2022)

  Toimittaneet Heini Granberg, Marleena Huuhka ja Saara Moisio

  Teatterintutkimuksen seuran yhdeksäs vuosikirja on ilmestynyt Näyttämö ja tutkimus -julkaisusarjassa otsikolla Esitys, katsoja ja läsnäolo. Tässä open access -julkaisussa on kahdeksan vertaisarvioitua artikkelia sekä kaksi esseetä. Mukana on myös kaksi tutkimusprojektiesittelyä, kaksi taiteilijapuheenvuoroa sekä kolme ajankohtaista teatteri- ja tanssikirjallisuuden arviota. Lisäksi julkaisemme viime vuosina tiede- ja taideyliopistoissa väitelleiltä Lectio Praecursoria -alkupuheenvuoroja.

 • Muisti, arkisto ja esitys
  Vol 8 (2020)

  Toimittaneet Tua Helve, Outi Lahtinen ja Marja Silde

  Teatterintutkimuksen seuran kahdeksas vuosikirja on ilmestynyt Näyttämö ja tutkimus -julkaisusarjassa otsikolla Muisti, arkisto ja esitys. Tässä open access -julkaisussa teemaa valottavat laajasti kaksitoista vertaisarvioitua artikkelia sekä kaksi esseetä. Lisäksi mukana on viisi tutkimusesittelyä sekä neljä ajankohtaista teatteri- ja tanssikirjallisuuden arviota.

 • Esitys ja toiseus
  Vol 7 (2018)

  Toimittaneet Anna Thuring, Anu Koskinen ja Tuija Kokkonen

  Teatterintutkimuksen seuran seitsemäs vuosikirja käsittelee ajankohtaisia toiseuden ja toiseuttamisen, toiseksi tekemisen, teemoja. Kirjoittajat ovat esittävän taiteen tutkijoita, taiteilija-tutkijoita ja taiteen tekijöitä. Julkaisussa on kuusi tutkimusartikkelia ja kuusi esseetä, joissa aihetta lähestytään monesta, usein yllättävästäkin, näkökulmasta käsin. Avoimena verkkojulkaisuna ilmestyvä N&T 7 sisältää myös tutkimusesittelyjä ja kirja-arvosteluja. Kaksi tutkimusartikkelia ja yksi essee ovat englanninkielisiä.

 • Tekijä – teos, esitys ja yhteiskunta
  Vol 6 (2016)

  Toimittaneet Annette Arlander, Laura Gröndahl ja Marja Silde

  Teatterintutkimuksen seuran Näyttämö & tutkimus -julkaisusarjan kuudennen vuosikirjan teema on Tekijä — teos, esitys ja yhteiskunta. Monet perinteiset käsitykset tekijyydestä ovat muuttuneet tai muuttumassa, ja kirjan tavoitteena on avata aihetta koskevaa keskustelua mahdollisimman monipuolisesti. Open access -verkkojulkaisuna ilmestyvä kirja sisältää yksitoista vertaisarvioitua tieteellistä artikkelia, kolme esseetä, viisi tuoreen tutkimushankkeen esittelyä sekä seitsemän ajankohtaista kirja-arviota. Kirjoittajat lähestyvät teemaa eri suunnista ja ymmärtävän tekijyyden laajasti. Artikkelit on jaettu kolmeen osioon otsikoilla ”Forms of authorship”, ”Tekijyys suomalaisilla näyttämöillä” ja ”Laajennettu tekijyys”. Ensimmäisen osion kolme artikkelia ovat englanninkielisiä. Yksi esseistä on videon muodossa.

  Kirjoittajat ovat esittävien taiteiden tutkijoita ja tekijöitä.

 • Teatteri ja media(t)
  Vol 5 (2014)

  Toimittaneet Marjatta Häti-Korkeila, Hanna Järvinen, Jukka Kortti ja Riku Roihankorpi

  Teatterintutkimuksen seuran Näyttämö & tutkimus -julkaisusarjan viidennen vuosikirjan teema on teatteri ja media(t). Teoksessa pyritään osoittamaan teatterin ja eri medioiden välisen vuorovaikutuksen moni-ilmeisyyttä ja avaamaan kysymyksiä laajaan tutkimusalueeseen teatterin ja esitystaiteen medialuonteen ja mediasuhteiden ymmärtämisessä.

  Teos muodostuu kuudesta eri osa-alueesta, jotka ovat: vertaisarvioidut tutkimusartikkelit, tutkijoiden kirjoittamat esseet, kritiikin kirjoittaminen ja sen vastaanottaminen, taiteilijoiden tekijälähtöiset kirjoitukset, tutkimusprojektin esittelyt ja kirja-arvostelut. Kirjoittajina ovat esittävän taiteen tutkijat, taiteilijat ja journalistit. Kieli on suomi ja englanti. Verkkomuotoisuus on mahdollistanut artikkeleissa kuvan ja äänenkäytön.

 • Näyttämöltä tutkimukseksi – esittävien taiteiden metodologiset haasteet
  Vol 4 (2012)

  Toimittaneet Liisa Ikonen, Hanna Järvinen ja Maiju Loukola

  Näyttämö ja tutkimus -julkaisusarjan neljännen vuosikirjan teemana on esittävien taiteiden metodologiset haasteet. Teos pyrkii nostamaan esiin kysymyksen siitä, miten esittävät taiteet tutkivat ja valottamaan osaltaan tutkimuskentän metodologista heterogeenisyyttä niin perinteisempien menetelmien kuin taiteellisen tutkimuksenkin osalta. Näyttämöltä tutkimukseksi jakautuu viiteen temaattiseen kokonaisuuteen: "Paikka, tila, maisema", "Instituutioiden kritiikki", "Esittävä subjekti", "Käytänteet" sekä "Elävät ja elottomat kokijat". Teoksen päättää kuusi ajankohtaista kirja-arviota.

 • Näkyvää ja näkymätöntä
  Vol 3 (2009)

  Toimittaneet Laura Gröndahl, Teemu Paavolainen ja Anna Thuring

  NÄKYVÄÄ JA NÄKYMÄTÖNTÄ on valikoima tutkimusartikkeleita. Teos koostuu kolmesta osasta, joista ensimmäinen sisältää viisi teoreettista avausta esittävien taiteiden visuaalisuuteen. Niitä kaikkia yhdistää kiinnostus visuaalisten havaintojen, esitysten ja merkitysten rakentumiseen. Toisessa osassa keskitytään tutkimuksen perinteessä usein näkymättömäksi jääviin tekijöihin, ja kolmannessa esitellään eri näkökulmia esitysten kuvallisuuteen ja kokemuksellisuuteen. Artikkelit nostavat esiin asioita ja ilmiöitä, jotka helposti unohtuvat pitäessämme näkemistä suorana ja välittömänä kokemuksena maailmasta. Kirjoittajat ovat suomalaisia esittävän taiteen tutkijoita ja taiteilijoita.

 • Liikkeitä näyttämöllä
  Vol 2 (2006)

  Toimittaneet Pia Houni, Johanna Laakkonen, Heta Reitala ja Leena Rouhiainen

  Liikkeitä näyttämöllä on valikoima tutkimusartikkeleita esittävän taiteen laajalta kentältä. Osa artikkeleista tarkastelee tanssin ja kehollisuuden kysymyksiä joko (lähi)historian perspektiivistä tai filosofisista lähtökohdista. Teatteria käsittelevissä artikkeleissa analysoidaan nykyteatterin murtumia ja taiteellisen työn muutoksia. Kirjoitukset liikkuvat sekä kotimaisen että kansainvälisen taiteen kentillä, ja teos valottaa kotimaisen esittävän taiteen ja tutkimuksen ajankohtaisia suuntauksia. Kirjoittajat ovat suomalaisia tanssi- ja teatterialan tutkijoita ja taiteilijoita.

 • Esitys katsoo meitä
  Vol 1 (2005)

  Toimittaneet Pia Houni, Pentti Paavolainen, Heta Reitala ja Hanna Suutela

  ESITYS KATSOO MEITÄ -artikkelikokoelmaan on valikoitunut suomalaisia esittävän taiteen tutkijoita. Kirjan artikkelit valottavat teatterintutkimuksen kentän moniäänisyyttä. Tutkijat tarkastelevat näyttämöä esseistisesti kokemuksellisena ja konkreettisena ilmiönä, teatterihistorian sekä postmodernin tilateorian, pukusuunnittelun ja esiintyvien esineiden eli nukkien näkökulmasta.

  Artikkeleissa analysoidaan myös ajankohtaisia teoksia, kuten ”Angels in America” ja ”Familjen Bladhs barn”. Tutkimusartikkeleiden lisäksi arvioinnin kohteena on alan tuoretta tutkimusta.