Tietoa julkaisusta

Näyttämö ja tutkimus on akateemiseen tutkimukseen perustuva aikakausjulkaisu, joka julkaisee vertaisarvioituja tutkimusartikkeleita, katsauksia, esseitä ja muita tutkimuksesta kertovia tekstejä sekä lektioita ja kirja-arvioita.

Näyttämön ja tutkimuksen alana ovat esittävät taiteet laajasti ajateltuna, esimerkiksi teatteri, tanssi, ooppera, sirkus ja esitystaide kaikkine alalajeineen, myös esittäminen taidekontekstin ulkopuolella. Esittäviä taiteita voi lähestyä esimerkiksi historiallisesta, filosofisesta, taiteellisesta, pedagogisesta tai laajemmasta yhteiskunnallis-kulttuurisesta näkökulmasta. Myös erilaiset metodologisia kysymyksiä käsittelevät näkökulmat ovat tervetulleita.

Näyttämö ja tutkimus on saanut Tieteellisten seurain valtuuskunnan rekisteröimän kansallisen vertaisarviointitunnuksen ja sitoutunut noudattamaan tunnuksen käytölle asetettuja ehtoja. Näyttämö ja tutkimus on luokiteltu Julkaisufoorumissa tasolle 2 (kansallisesti johtava taso).

Julkaisukielet ovat suomi, ruotsi ja englanti. Erityisesti kannustetaan aktiiviseen kotimaisten kielten säilyttämiseen tieteellisessä käytössä.

Ensimmäinen vuosikirjamuotoinen Näyttämö ja tutkimus julkaistiin vuonna 2005. Vuosikirjat on alusta alkaen julkaistu avoimesti verkossa heti julkaisunsa jälkeen. Julkaisua on nyt kehitetty suuntaan, joka mahdollistaa artikkeleiden tarjoamisen ympäri vuotta.

Näyttämöä ja tutkimusta julkaisee Teatterintutkimuksen seura. Julkaisun toimitusneuvosto ja toimituskunta valitaan avoimen haun perusteella kolmen vuoden kausille.