Vol 2 (2006): Liikkeitä näyttämöllä

					Näytä Vol 2 (2006): Liikkeitä näyttämöllä

Toimittaneet Pia Houni, Johanna Laakkonen, Heta Reitala ja Leena Rouhiainen

Liikkeitä näyttämöllä on valikoima tutkimusartikkeleita esittävän taiteen laajalta kentältä. Osa artikkeleista tarkastelee tanssin ja kehollisuuden kysymyksiä joko (lähi)historian perspektiivistä tai filosofisista lähtökohdista. Teatteria käsittelevissä artikkeleissa analysoidaan nykyteatterin murtumia ja taiteellisen työn muutoksia. Kirjoitukset liikkuvat sekä kotimaisen että kansainvälisen taiteen kentillä, ja teos valottaa kotimaisen esittävän taiteen ja tutkimuksen ajankohtaisia suuntauksia. Kirjoittajat ovat suomalaisia tanssi- ja teatterialan tutkijoita ja taiteilijoita.

Julkaistu: 2006-01-01

Koko numero