Vol 3 (2009): Näkyvää ja näkymätöntä

					Näytä Vol 3 (2009): Näkyvää ja näkymätöntä

Toimittaneet Laura Gröndahl, Teemu Paavolainen ja Anna Thuring

NÄKYVÄÄ JA NÄKYMÄTÖNTÄ on valikoima tutkimusartikkeleita. Teos koostuu kolmesta osasta, joista ensimmäinen sisältää viisi teoreettista avausta esittävien taiteiden visuaalisuuteen. Niitä kaikkia yhdistää kiinnostus visuaalisten havaintojen, esitysten ja merkitysten rakentumiseen. Toisessa osassa keskitytään tutkimuksen perinteessä usein näkymättömäksi jääviin tekijöihin, ja kolmannessa esitellään eri näkökulmia esitysten kuvallisuuteen ja kokemuksellisuuteen. Artikkelit nostavat esiin asioita ja ilmiöitä, jotka helposti unohtuvat pitäessämme näkemistä suorana ja välittömänä kokemuksena maailmasta. Kirjoittajat ovat suomalaisia esittävän taiteen tutkijoita ja taiteilijoita.

Julkaistu: 2009-01-01

Koko numero