Katsojan paikka teatteritilassa

Kirjoittajat

  • Laura Gröndahl

Abstrakti

Tässä artikkelissa käsittelen esitystilaa katsomiskokemuksen rakentamisen välineenä suomalaisen teatterin lähihistoriasta ottamieni esimerkkien kautta. Esityskohtaisten skenografisten ratkaisujen sijasta tarkastelen teatterirakennusten arkkitehtuuria, niihin kohdistettua kritiikkiä ja uudistuspyrkimyksiä sekä niitä arvoja ja oletuksia, joita näissä yhteyksissä on liitetty vastaanottokäytäntöihin. Johdannossa avaan kysymyksiä tilan merkityksestä katsojakäsitysten tuottamisessa sekä pohdin teatterin ja arkkitehtuurin suhdetta toisiinsa. Aloitan keskustelun Kansallisteatterin katsomotilojen kehityksestä maan päänäyttämönä, joka edustaa eri aikakausille tyypillisiä taiteellisia ja poliittisia ihanteita. Sen jälkeen keskityn kiihkeimmän teatterirakentamisen aikaan vuosina 1961–87 ja kysyn, miksi uusien talojen arkkitehtuuri kohtasi vastustusta teatterintekijöiden keskuudessa. Kolmanneksi käsittelen kaupunginteattereiden vastapainoksi syntyneiden vaihtoehtotilojen tavoitteita ja merkityksiä. Lopuksi luon lyhyen katsauksen 2000-luvun ilmiöihin. Tukeudun paljolti olemassa olevaan tutkimukseen ja alalla jo käytyyn keskusteluun, mutta lähestyn sitä uudesta suunnasta kysyen, kuinka arkkitehdit ja teatterintekijät ovat pyrkineet kutsumaan katsojia tietynlaisiin kokemuksia, Juliet Ruffordia lainaten: ”Jos teatteri on talo, kenen talo se on? Millainen talo teatteri on, ja kenelle sen ovet avautuvat?

Kirjoittajan esittely

Laura Gröndahl

Teatteritieteen dosentti (HY) Laura Gröndahl työskentelee yliopistonlehtorina Esittävien taiteiden tutkimuskeskuksessa Taideyliopiston Teatterikorkeakoulussa. Hänen tutkimusalueitaan ovat lavastustaide, dokumentaarinen teatteri sekä teatterin tekemisen käytännöt. Hän on toiminut opetus- ja tutkimustehtävissä useissa yliopistoissa sekä kirjoittanut ja toimittanut kotimaisia ja kansainvälisiä julkaisuja. Parhaillaan käynnissä olevassa projektissa hän tutkii lavastajien taiteellisen ja ammatillisen toimijuuden muotoutumista Suomessa.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2023-03-08

Viittaaminen

Gröndahl, L. (2023). Katsojan paikka teatteritilassa. Näyttämö ja tutkimus, 9, 10–33. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/teats/article/view/127597