Consumption practices and rituals

Theatre-going as a ritualistic integrative practice

Kirjoittajat

  • Jani Varpa
  • Visa Heinonen

Avainsanat:

consumption, practice theories, ritual, theatre, culture

Abstrakti

Tämän artikkelin tavoitteena on tarkastella kulutusrituaalien ja -käytäntöjen välistä yhteyttä teatterissa käymisen kontekstissa. Seuraten aiempaa painotusta arkipäiväisen kulutuksen ymmärtämisessä käytäntöteoreetikot ovat enenevissä määrin kiinnostuneet kulutuksen kulttuurisista ulottuvuuksista. Rituaalitutkimuksissa kulutus nähdään usein kommunikaatiomenetelmänä ryhmien sisällä ja välillä. Pyrimme selvittämään näiden kahden tutkimusperinteen yhtäläisyyksiä ja eroja. Analyysissa tunnistamme kolme yhteistä elementtiä: artefaktit, roolit ja oikea toiminta. Lisäksi kulutusrituaaleissa on kaksi ominaista elementtiä: taianomaisuus ja yleisö. Tulkitsemalla aineistoa yhdistetyn viitekehyksen avulla laajennamme käsitystä teatterikäynnistä ritualistisena integratiivisena käytäntönä ja kahden kulutustutkimuksen perinteen sovellettavuutta. Lisäksi syvennämme ymmärrystä siitä, mistä elementeistä teatterivierailu koostuu. Havaintojemme pohjalta ehdotamme myös useita toimia teatteri-instituutioille ja esitämme ideoita tulevaa tutkimusta varten.

Kirjoittajien biografiat

Jani Varpa

Jani Varpa, (MSc, Consumer Economics), is a doctoral student at the Department of Economics and Management, University of Helsinki.

Visa Heinonen

Doctor of Social Sciences Visa Heinonen has been a professor of consumer economics since 2000 and currently works at the Consumer Research Center of the University of Helsinki. He has studied, among other things, long-term changes in consumer society, young people as consumers, people’s relationship with consumer products, economic policy debate, the history of advertising in Finland and the history of economics.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2023-03-08

Viittaaminen

Varpa, J., & Heinonen, V. (2023). Consumption practices and rituals: Theatre-going as a ritualistic integrative practice. Näyttämö ja tutkimus, 9, 34–56. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/teats/article/view/127600