Katsojan läsnäolo esityksessä

Tasapainoilua intentioiden välillä

Kirjoittajat

  • Saara Moisio

Abstrakti

Artikkelissani analysoin nykytanssin katsojien tapoja kuvailla läsnäolon saavuttamista ja saavuttamatta jäämistä esityksissä. Analyysini pohjautuu kolmessa eri tapaustutkimuksessa 21 nykytanssin katsojalta kerättyyn haastatteluaineistoon. Keskityn tarkastelemaan haastateltavien puheessa toistuvia metaforia, joilla he kuvailevat odotuksia, tyytyväisyyttä tai tyytymättömyyttä esityskokemuksissa. Hyödynnän aineiston tulkinnassa sensomotorisen ymmärryksen, kinesteettisen resonanssin ja affektiivisen rajauksen käsitteitä ruumiillisen mielen teorioista. Osoitan, miten katsojien näkökulmasta läsnäolo on jotain, mitä esityksiltä odotetaan ja mitä niissä pyritään saavuttamaan. Esitän, että läsnäolon saavuttamiseen vaikuttaa olennaisesti katsojan huomion tasapainoilu esityksen eri elementtien välillä. Lopulta läsnäolo on riippuvaista siitä, miten katsoja tunnistaa esiintyjien intentioita, ennakoi niitä ja sovittaa omat intentionsa niihin.

Kirjoittajan esittely

Saara Moisio

Dr. Saara Moisio completed her PhD at the University of Helsinki for theater research in January 2022. In her dissertation, she studied the dynamics of value formation in contemporary dance in viewer experiences. Along with her research, she has taught the theory and practice of audience research as well as working life and project courses at the University of Helsinki for art research students. Moisio has written articles and reviews about performing arts for e.g. Liikekieli.com and Mustekala online magazines, Teatteri ja Tanssi + Sirkus magazine and niin & näin a philosophical magazine. Currently, she works as a communications planner at IHME Helsinki, the contemporary art commissioning agency. Moisio is interested in enabling, supporting and exploring the meeting between contemporary art and audiences.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2023-03-08

Viittaaminen

Moisio, S. (2023). Katsojan läsnäolo esityksessä: Tasapainoilua intentioiden välillä. Näyttämö ja tutkimus, 9, 69–88. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/teats/article/view/127613