Economies and Ecologies

Figures of Spectating and the Enclosure of Emancipation

Kirjoittajat

  • Teemu Paavolainen

Abstrakti

Artikkeli käsittelee leikillisellä otteella laajoja aihepiirejä: yhtäältä ekonomiaa ja ekologiaa teatterin- ja esitystutkimuksen kattokäsitteinä, toisaalta vielä laveampia keskusteluita humanismista ja posthumanismista, modernista ja postmodernista. Väitteenä on, että kaikilla näillä diskursseilla on mahdollista tulla toisintaneeksi – vaikka vahingossakin – globaalin kapitalismin logiikkaa, joka sulkeistaa sisäänsä niin yhteismaat, teatterit, yksilöt kuin mielikuvituksenkin, redusoiden ihmistoimijat pelkiksi tämän luonnonvoimana näyttäytyvän spektaakkelin katsojiksi. Missä modernit tai humanistiset ’ekonomiat’ alistavat ei-inhimillisen luonnon vain hyötytalouden lavasteiksi, postmodernit ja posthumanistiset ’ekologiat’ voivat vastaavasti häivyttää ihmisten tekemästä politiikasta sekä vastuun että toimijuuden ulottuvuudet. Teksti etenee humanismin ja modernin puolustuspuheenvuoroista (Kate Soper, Ellen Meiksins Wood) posthumanismin kritiikkiin (Andreas Malm, Alf Hornborg) ja poliittisen mielikuvituksen mahdollisuuksiin (David Graeber, David Wengrow); teatterissa poiketaan vain toisinaan, mutta tutkitut ilmiöt ymmärretään pohjimmiltaan performatiivisiksi.

Kirjoittajan esittely

Teemu Paavolainen

Teemu Paavolainen is a research fellow at the Centre for Practice as Research in Theatre, Tampere University, where he also gained his PhD in 2011. He is the author of two books with Palgrave Macmillan, Theatre/Ecology/Cognition: Theorizing Performer-Object Interaction in Grotowski, Kantor, and Meyerhold (2012) and Theatricality and Performativity: Writings on Texture From Plato’s Cave to Urban Activism (2018). Apart from several pieces in Näyttämö & tutkimus, he has published in journals like Nordic Theatre Studies, Performance Philosophy, and Performance Research, and in the edited volumes Cognitive Humanities (2016) and The Routledge Companion to Vsevolod Meyerhold (2022). His current work, including on this article, has been enabled by a generous grant from the Kone Foundation (2020–23).

Tiedostolataukset

Julkaistu

2023-03-08

Viittaaminen

Paavolainen, T. (2023). Economies and Ecologies: Figures of Spectating and the Enclosure of Emancipation. Näyttämö ja tutkimus, 9, 121–137. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/teats/article/view/127616