Nakurampa

Elämänpolitiikkaa sosiaalisessa mediassa rampaperspektiivistä

Kirjoittajat

  • Aku Meriläinen

Abstrakti

Vapaana taiteilija-tutkijana aloittamani tutkimus käsittelee taiteellisten prosessien keinoin vammattoman, heteroseksuaalisen ja cissukupuolisen ruumiin taipumusta näyttäytyä normina uusien teknologisten innovaatioiden kontekstissa. Tutkimukseni kysyy, miten vammaisuuteen liitettäviä negatiivisia kulttuurisia merkityksiä voidaan torjua ja purkaa sosiaalisessa mediassa tehtävässä online-seksityössä? Millaista ymmärrystä taiteellisten prosessien ja uusien teknologioiden yhdistäminen tuottaa vallitsevan vammattomuuden ja heteronormatiivisuuden logiikan haastamiseksi ja vastustamiseksi? Millaisia rajoitteita tai myötävaikutuksia uudet teknologiset alustat tuottavat seksityön ja vammaisuuden stigmoja purkavalle taiteelliselle prosessille?

Tässä tutkimusprojektiesittelyssä tarkastelen Nakurampa-projektini (eng. Crip Sex Worker) yhteyttä esitykseen, katsojaan sekä läsnäoloon representaation politiikan ja yhteiskunnallisen esiin asettumisen näkökulmasta digitalisoituvassa maailmassa. Nakurammassa teen online-seksityötä pornografisista sisällöistään tunnetuilla sosiaalisen median alustoilla avoimesti MS-taudin kanssa elävänä, muunsukupuolisena ja panseksuaalina ihmisenä. Käsitän sosiaalisen median tilana esitykselle, jossa katsojia ovat Nakuramman tilien seuraajat ja läsnäolo perustuu pitkällä aikavälillä tapahtuvaan Nakuramman julkaisujen kohtaamiseen sosiaalisessa mediassa. Projektin viimeisessä vaiheessa vuonna 2024 toteutan Kotiteatteri-työryhmän kanssa esityksen, joka pohjautuu omakohtaisiin kokemuksiini seksityön tekemisestä. Tätä tutkimusprojektiesittelyä kirjoittaessani olen tehnyt online-seksityötä kolmen kuukauden ajan.

Tutkimukseni edustaa taiteellista tutkimusta, joka keskustelee crip-teorian, mediataiteen ja esitystaiteen kanssa. Crip-teoria analysoi kulttuurisia ilmiöitä spesifeissä konteksteissaan queer- ja vammaistutkimuksen näkökulmasta tarjoten useita hyviä rajapintoja taiteellisen prosessin ja uusien teknologioiden muutospotentiaalin tutkimiseen esittävien taiteiden yhteydessä. Nakurampa- projekti ottaa osaa taiteen representaatiokeskusteluun crip-teorian viitekehyksessä: projekti pyrkii tunnistamaan, vastustamaan ja muuttamaan sosiaalisen median avulla seksityöhön liitettäviä negatiivisia merkityksiä vähemmän konventionaalisten ruumiiden ja mielien kysymysten lähtökohdista.

Kirjoittajan esittely

Aku Meriläinen

Aku Meriläinen on taiteen maisteri ja toimii vapaana taiteilija-tutkijana esitystaiteen ja mediataiteen alueilla. Hänen tutkimuksensa käsittelee taiteellisten prosessien ja uusien teknologioiden mahdollisuuksia tunnistaa ja muttaa syrjiviä kulttuurisia piirteitä rampaperspektiivistä. Meriläinen on työskennellyt laaja-alaisesti tekoälyjen sekä sosiaalisten medioiden kanssa ja tuonut niitä konkreettiseksi osaksi laajempia esityksellisiä ja muita taiteellisia kokonaisuuksia. Hän on opettanut praktiikkaansa Aalto-yliopistossa, Teatterikorkeakoulussa sekä Lapin yliopistossa.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2023-03-08

Viittaaminen

Meriläinen, A. (2023). Nakurampa: Elämänpolitiikkaa sosiaalisessa mediassa rampaperspektiivistä. Näyttämö ja tutkimus, 9, 197–204. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/teats/article/view/127621

Numero

Osasto

Tutkimusesittelyt