Johdanto Kososeen

Kirjoittajat

  • Sauli Havu
  • Petro Leinonen

Avainsanat:

valtioteoria, Pekka Kosonen, hyvinvointivaltio

Abstrakti

Pekka Kosonen (1950–2018) oli suomalainen sosiologi ja uraauurtava suomalaisen kapitalismin ja pohjoismaisten hyvinvointivaltioiden tutkija. Kososen työssä Marxin poliittisen taloustieteen kritiikin ja valtioteoreettisen keskustelun lähiluku yhdistyi elimellisesti empiirisiin tapaustutkimuksiin. 1970-luvulla Kosonen laati nuorista tutkijoista koostuvan ryhmän kanssa yleisesityksen Suomalainen kapitalismi (Kosonen ym. 1979). 1980-luvun myötä Kosonen suuntautui hyvinvointivaltiotutkimukseen, jota myös hänen väitöskirjatyönsä käsitteli (Kosonen 1987). 1990-luvulla mukaan tuli myös Euroopan unionin tutkimus ja vertaileva hyvinvointivaltiotutkimus. Vuonna 2001 Kosonen nimitettiin Helsingin yliopiston sosiologian lehtoriksi. Nyt suomennettu artikkeli kiinnittyy 1970-luvun ja 1980-luvun alussa käytyyn vilkkaaseen marxilaiseen keskusteluun valtion roolista kapitalismissa, mutta artikkelilla on relevanssia myös nykyiselle kapitalismianalyysille. Teksti on julkaistu alun perin vuonna englanniksi vuonna 1984 kokoelmassa Rethinking Marx otsikolla ”Capitalism – Dying or Becoming?” (Kosonen 1984) ja se perustuu Berliinissä kansainvälisessä Marx-konferenssissa pidettyyn esitelmään.

Osasto
Katsaukset

Julkaistu

2021-08-05

Viittaaminen

Havu, S., & Leinonen, P. . (2021). Johdanto Kososeen. Tutkimus & Kritiikki, 1(1), 88–93. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tk/article/view/110557