Tuhlatun silmänräpäyksen jälkeen

Adornon myöhäisfilosofian marxilaisuus

Kirjoittajat

  • Sauli Havu

Avainsanat:

Adorno, dialektiikka, filosofiakritiikki

Abstrakti

Artikkelissa tarkastellaan Theodor W. Adornon ajattelua. Vastoin kuvaa Adornosta käytännölle vihamielisenä teoreetikkona artikkeli tuo esiin Adornon teoriaymmärrykselle konstitutiivisen poliittisen ja käytännöllisen luonteen. Artikkeli tarkastelee Adornon suhdetta Hegeliin sekä esittelee Adornon Marx-tulkinnan keskeisiä piirteitä. Artikkelin pääteesi on, että Adorno kehittää uutta tapaa ymmärtää teoria. Hänelle teoria on käytännön muoto, joka on olemassa vain interventioina yhteiskunnalliseen todellisuuteen. Tämä tarkoittaa luopumista pyrkimyksestä teoreettisiin systeemeihin sekä radikaalia kritiikkiä filosofian itseymmärrystä kohtaan.  Kun Adornon ymmärrys teorian luonteesta ymmärretään, kyseenalaistuvat myös väitteet hänen ajattelunsa pessimismistä. 

Osasto
Vertaisarvioidut artikkelit

Julkaistu

2021-08-05

Viittaaminen

Havu, S. (2021). Tuhlatun silmänräpäyksen jälkeen: Adornon myöhäisfilosofian marxilaisuus. Tutkimus & Kritiikki, 1(1), 67–87. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tk/article/view/92299