Vastuullista tiedettä

  • Arto Mustajoki
  • Henriikka Mustajoki
  • Ülle Must
Avainsanat: vastuullinen tiede, käsitteet, tiedepolitiikka, tutkimusetiikka, avoin tiede, tiedeviestintä

Abstrakti

Vastuullisen tieteen (ja innovaatiotoiminnan) käsite on jo jonkin aikaa ollut keskeisesti esillä Euroopan unionin tiedepolitiikassa. Suomessakin se on saamassa näkyvämmän roolin tutkimustoiminnan edellytysten ja vaatimusten pohtimisessa. Käsitteen lopullinen sisältö on vielä muotoutumassa, mutta sen piiriin luetaan ainakin tutkimusetiikka, tiedeviestintä, avoin tiede ja vastuullinen arviointitoiminta.

Osasto
Artikkelit
Julkaistu
helmi 20, 2020
Viittaaminen
Mustajoki, A., Mustajoki, H., & Must, Ülle. (2020). Vastuullista tiedettä. Tieteessä Tapahtuu, 38(1). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/89767