Socialist Workers’ Party of Finland, 1920–1923

Kirjoittajat

  • Tauno Saarela

DOI:

https://doi.org/10.37456/tvt.100317

Avainsanat:

labour movement, socialism, Finland, Socialist Workers’ Party of Finland

Abstrakti

Suomen sosialistinen työväenpuolue (SSTP) oli erikoistapaus työväenliikkeiden jakautumisessa ensimmäisen maailmansodan aikana ja sen jälkeen. Monissa Euroopan maissa vasemmistososialidemokraattinen tai sosialistinen ryhmä tai puolue syntyi jo sodan aikana, kun Suomessa työväenliikkeen jakautuminen tapahtui vasta sisällissodan jälkeen vuonna 1918. Suomessa sosialistinen puolue syntyi vasta sosialidemokraatit–kommunistit-jaon jälkeen. SSTP:n läheinen yhteistyö Neuvosto-Venäjällä päämajaansa pitäneen maanalaisen kommunistipuolueen kanssa ja torjuva asenne sosialidemokraatteihin kumpusi sisällissotatulkinnoista, ei maailmansodan aikaisesta käyttäytymisestä. Suomessa se, että SSTP hyväksyi monia Kommunistisen Internationaalin periaatteita, ei aiheuttanut sisäistä hajaannusta kuten Saksassa, Italiassa, Ranskassa, Ruotsissa ja Norjassa. Sisällissodan voittajien tiukan arvostelun ohella se kuitenkin vaikeutti SSTP:n toimintaa ja johti sen lakkauttamiseen. Puolue lakkautettiin paradoksaalisesti hetkellä, jolloin sen kytkeytyminen suomalaisen yhteiskunnan asioihin oli voimistumassa.

Lähdeviitteet

Ala-Kapee, Pirjo & Marjaana Valkonen. Yhdessä elämä turvalliseksi: SAK:laisen ammattiyhdistysliikkeen kehitys vuoteen 1930. Helsinki: SAK, 1982.

Björne, Lars. ”… syihin ja lakiin eikä mielivaltaan …”: Tutkimus Turun hovioikeuden poliittisista oikeudenkäynneistä vuosina 1918–1939. Helsinki: Lakimiesyhdistys, 1977.

Bock, Hans Manfred. “Zur Geschichte und Theorie der Holländischen Marxistischen Schule.” In Organisation und Taktik der proletarischen Revolution, by Anton Pannekoek & Hermann Gorter, edited by Hans Manfred Bock. Verlag Neue Kritik: Frankfurt, 1969.

Broué, Pierre. German Revolution, 1917–1923. Leiden & Boston: Brill Academic Publishers, 2005.

Degras, Jane, ed. and comp. The Communist International 1919–1943: Documents. Vol. 1, 1919–1922. London: Oxford University Press, 1956.

Egge, Åsmund. “Comintern and the Communist Movements in the Nordic Countries.” In Red Star in the North. Communism in the Nordic Countries, edited by Åsmund Egge and Svend Rybner. Oslo: Orkana Akademisk, 2015.

Egge, Åsmund. Komintern og krisen i Det norske Arbeiderparti. Oslo: Universitetsforlaget, 1995.

Haapala, Pertti. Tehtaan valossa: Teollistuminen ja työväestön muodostuminen Tampereella 1820–1920. Helsinki: SHS, 1986.

Heikkilä, Jouko. Kansallista luokkapolitiikkaa: Sosiaalidemokraatit ja Suomen autonomian puolustus 1905–1917. Helsinki: SHS, 1993

Kettunen, Pauli. Poliittinen liike ja sosiaalinen kollektiivisuus: Tutkimus sosialidemokratiasta ja ammattiyhdistysliikkeestä Suomessa 1918–1930. Helsinki: SHS, 1986.

Kostiainen, Auvo. The Forging of Finnish-American Communism, 1917–1924: A Study in Ethnic Radicalism. Turku: Turun yliopisto, 1978.

McDermott, Kevin, and Jeremy Agnew. The Comintern: A History of International Communism from Lenin to Stalin. Basingstoke: Macmillan Press Limited, 1996.

Nygård, Toivo. Suur-Suomi vai lähiheimolaisten auttaminen: Aatteellinen heimotyö itsenäisessä Suomessa. Helsinki: Otava, 1978.

Saarela, Tauno. Suomalaisen kommunismin synty 1918–1923. Helsinki: KSL, 1996.

Saarela, Tauno. ”To Commemorate or Not: The Finnish Labor Movement and the Memory of the Civil War in the Interwar Period.” In The Finnish Civil War 1918: History, Memory, Legacy, edited by Tuomas Tepora & Aapo Roselius. Leiden & Boston: Brill, 2014.

Soikkanen, Hannu. Kohti kansanvaltaa: Suomen Sosialidemokraattinen Puolue 75 vuotta. Vol. 1, 1899–1937. Helsinki: SDP, 1975.

Suomen Sosialistisen Työväenpuolueen ohjelma. Helsinki: SSTP, 1920.

Upton, Anthony F. The Finnish Revolution 1917–1918. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1980.

Wheeler, Robert E. USPD und Internationale: Sozialistischer Internationalismus in der Zeit der Revolution. Frankfurt/M: Verlag Ullstein, 1975.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2020-12-08