Kun itänaapuri vaihtui

Suomi, Neuvostoliiton hajoaminen ja Venäjän nousu 1990–1992.

Kirjoittajat

  • Juha-Matti Ritvanen

DOI:

https://doi.org/10.37456/tvt.109419

Avainsanat:

Suomi, Neuvostoliitto, Venäjä, YYA-sopimus, kylmä sota

Abstrakti

Neuvostoliiton hajoaminen on 1900-luvun keskeisimpiä poliittisia tapahtumia. Yksi ratkaisevimmin prosessiin vaikuttaneista tekijöistä oli kansallisuuskysymys – erityisesti Venäjän itsenäisyyspyrkimykset. Neuvostoliiton luhistuminen merkiksi myös suurta käännettä Suomen ulkopolitiikassa. Tässä artikkelissa tarkastellaan Suomen ja Neuvostoliiton suhteiden muutosta sekä Suomen Venäjä-politiikan muotoutumista vuosina 1990–1992. Tutkimus edustaa arkistolähteisiin pohjaavaa historiantutkimusta.
Neuvostoliiton taloudellinen ja yhteiskunnallinen kriisi pakotti Suomea arvioimaan uudelleen idänpolitiikan perusteita ja tavoitteita. Suomi pyrki yhtäältä tukemaan Mihail Gorbatšovia ja hänen uudistuksiaan ja toisaalta rakentamaan yhteyksiä Boris Jeltsinin Venäjään. Artikkeli tuo esiin, että maamme ulkopoliittinen johto pyrki välttämään vaikutelmaa siitä, että Suomi hyödyntää itäisen naapurimaan sekavaa tilannetta ja heikkoutta, koska sellainen toiminta

Lähdeviitteet

Arkistolähteet

Eduskunnan arkisto (EA), Helsinki.

Kansallisarkisto (KA), Helsinki,

Mauno Koiviston arkisto (MKA).

Tasavallan presidentin kanslian (TPK) III arkisto.

Päivälehden arkisto (PA), Helsinki,

Arto Astikaisen arkisto (AAA).

Ulkoasiainministeriön arkisto (UMA), Helsinki,

Jaakko Blombergin kokoelma (JBK).

Lehdet

Helsingin Sanomat

Keskisuomalainen

Suomen Kuvalehti

Uusi Suomi

Julkaistu alkuperäisaineisto

Ulkopoliittisia lausuntoja ja asiakirjoja 1993. Ulkoasiainministeriön julkaisuja. Helsinki: Ulkoasiainministeriö, 1994.

Sähköpostiviestit

Kalela, Jaakko. ” Presidentti Koiviston ja akateemikko Arbatovin tapaaminen.” Sähköposti tekijälle, 13.3. 2017.

Kirjallisuus

Aunesluoma, Juhana ja Marjo Uutela. ”In Germany’s Footsteps: German Reunification and Finland, 1987–1994.” Europa und die deutsche Einheit: Beobachtungen, Entscheidungen und Folgen, toimittaneet Michael Gehler ja Maximilian Graf, 415-438. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2017.

Beissinger, Mark R. Nationalist Mobilization and the Collapse of the Soviet State. Cambridge: Cambridge University Press, 2002.

Bergmane, Una. French and US reactions facing the disintegration of the USSR: The case of the Baltic states (1989–1991). Paris: Sciences Po - Institut d’études politiques de Paris, 2016.

Blomberg, Jaakko. Vakauden kaipuu: Kylmän sodan loppu ja Suomi. Helsinki: WSOY, 2011.

Colton, Timothy J. Yeltsin: A Life. New York: Basic Books, 2008.

Jakobson, Max. Vallanvaihto: Havaintoja ja muistiinpanoja vuosilta 1974–92. Helsinki: Otava, 1992.

Harle, Vilho. ”Mauno Koivisto – sankari vasten tahtoaan?” Ulkopolitiikka, 1/1995.

Kansikas, Suvi. “Dismantling the Soviet Security System: Soviet-Finnish Negotiations on Ending Their Friendship Agreement, 1989–91.” The International History Review 41, no. 1 (2019): 83–104. https://doi.org/10.1080/07075332.2017.1398177.

Koivisto, Mauno. Kaksi kautta. Vol. 2, Historian tekijät. Helsinki: Kirjayhtymä, 1995.

Majander, Mikko. ”YYA-sopimus Koiviston ajan Suomessa: Keskustelun kaksi kierrosta.” Ulkopolitiikka, 1/1991.

Metsalo, Ilmar. ”Vallanvaihto suomalaissilmin: Suomen ulkoasiainministeriön analyysit Baltian itsenäistymiskehityksestä 1986–1991.” Pro gradu -tutkielma, Helsingin yliopisto, 2016.

Plokhy, Serhii. The Last Empire: The Final Days of the Soviet Union. New York: Basic Books, 2014.

Pravda, Alex. ”The collapse of the Soviet Union, 1990–1991.” Teoksessa Endings, toimittaneet Melvyn P. Leffler ja Odd Arne Westad, 356–377. Vol. 3 teoksesta The Cambridge History of the Cold War. Cambridge: Cambridge University Press, 2010.

Rausmaa, Heikki. ”’Kyllä kulttuurin nimissä voi harrastella aika paljon’: Suomen ja Viron poliittiset suhteet keväästä 1988 diplomaattisuhteiden solmimiseen elokuussa 1991.” Väitöskirja, Helsingin yliopisto, 2013.

Rentola, Kimmo. ”When to Move? Finland and the Disintegration of the Soviet Union.” Teoksessa Northern Europe in the Cold War, 1965–1990: East-West Interactions of Trade, Culture and Security, toimittaneet Poul Villaume, Ann-Marie Ekengren ja Rasmus Mariager, 268–286. Helsinki: Aleksanteri Institute, 2016.

Ritvanen, Juha-Matti. ”’Komissarov olisi kääntynyt haudassaan’: Neuvostoliitto, Iso-Britannia ja Suomen Operaatio Pax 1989–1990.” Historiallinen Aikakauskirja 115, no. 1 (2017): 74–86.

Ritvanen, Juha-Matti. “The Change in Finnish Baltic Policy as a Turning Point in Finnish-Soviet Relations: Finland, Baltic Independence and the End of the Soviet Union 1988–1991.” Scandinavian Journal of History, (2020). https://doi.org/10.1080/03468755.2020.1765861.

Suomi, Juhani. Suomen tasavallan presidentit 1919–2017. Helsinki: Kustannusosakeyhtiö Tammi, 2018.

Taubman, William. Gorbachev: His Life and Times. London: Simon & Schuster, 2017.

Talvitie, Heikki. ”Yya-sopimuksen loppuvaihe 1991.” Teoksessa YYA: Aika ja sopimus, toimittanut. Unto Vesa, 77–82. Tampere: Rauhan- ja konfliktintutkimuskeskus, 1998.

Talvitie, Heikki ja Risto Repo. Itsenäisyyden ilmansuunnat. Helsinki: Auditorium, 2015.

Tuminez, Astrid S. “Nationalism, Ethnic Pressures, and the Breakup of the Soviet Union.” Journal of Cold War Studies 5, no 4 (2003), 81–136.

Zlotnik, Marc. “Yeltsin and Gorbachev: The Politics of Confrontation”. Journal of Cold War Studies 5, no. 1 (2003): 128–164.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2021-12-20