Miten tulla toimeen planeetan rajoissa?

Kestävyysmurros transformatiivisen työn tekijöiden näkökulmasta

Kirjoittajat

  • Eeva Houtbeckers Turun yliopisto

DOI:

https://doi.org/10.37456/tvt.131269

Avainsanat:

institutionaalinen etnografia, toimeentulo, kestävyysmurros, työ, vastuulliset urat

Abstrakti

Vaikka kestävyysmurroksessa talouden ja työn edellytykset ovat muutoksessa, kestävän työelämän ymmärretään toteutuvan pääosin palkkatyössä. Tässä artikkelissa laajennan ymmärrystä työstä ja toimeentulosta kiinnittämällä huomiota jo olemassa olevaan, mutta herkästi piiloon jäävään sosiaalisesti ja ekologisesti kestävämpään työhön, jota tehdään muunakin kuin palkkatyönä. Tutkin ratkaisuja, jotka pyrkivät takaamaan yhteisöjen kestävän toimeentulon jo nykyisessä järjestelmässä, vaikka järjestelmä ei usein tuekaan kestävää paikallistatoimeentuloa, joka on palkkatyötä laajempaa. Sovellan teoreettisena ja käsitteellisenä viitekehyksenä vastuullisten urien tutkimusta, elävän talouden tutkimuksen ymmärryksiä toimeentulosta, institutionaalista etnografiaa sekä käytäntötutkimusta. Esitän tuloksia 23 haastattelusta 19 transformatiivisen työn tekijän kanssa. Vastaan kysymyksiin mitä, miksi ja miten transformatiivisen työn tekijät toimivat arjessaan ja keneksi he tulevat osana tätä toimintaa, sekä miltä planeetan kantokyvyn rajoihin mahtuva moninainen työ voisi näyttää.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2024-01-11

Viittaaminen

Houtbeckers, E. (2024). Miten tulla toimeen planeetan rajoissa? : Kestävyysmurros transformatiivisen työn tekijöiden näkökulmasta. Työväentutkimus Vuosikirja, 37, 45–63. https://doi.org/10.37456/tvt.131269