A Cautionary Tale

Reception of the Swedish Wage-Earner Fund Debate in Finland

Kirjoittajat

  • Ilkka Kärrylä Helsingin yliopisto

DOI:

https://doi.org/10.37456/tvt.95602

Avainsanat:

English

Abstrakti

Artikkeli tarkastelee sitä, miten ruotsalainen ajatus kollektiivisista palkansaajarahastoista otettiin vastaan Suomessa ja millaista keskustelua siitä käytiin 1970–1980-luvuilla erityisesti sosialidemokraattien ja ammattiyhdistysliikkeen keskuudessa. Alkuperäinen ruotsalainen ehdotus olisi merkinnyt yritysten voitonjakoa työntekijöille ja ammattiliittojen tuloa yritysten osaomistajiksi. Suomessa sosialidemokraatit ottivat vaikutteita ehdotuksesta mutta laativat maltillisemman ehdotuksen yrityskohtaisista yhteistoimintarahastoista. Ruotsalainen keskustelu tulkittiin Suomessa varoittavaksi esimerkiksi liian radikaaleista vaatimuksista, jotka olivat aiheuttaneet vakavia ristiriitoja politiikkaan ja työmarkkinasuhteisiin. Keskusteluissa työnantajien ja porvaripuolueiden kanssa sosialidemokraattien ehdotus muuttui lopulta vapaaehtoisten henkilöstörahastojen muotoon. Käytännössä ne tarkoittivat mahdollisuutta tulospalkkaukseen ja edulliseen osakesäästämiseen niiden voittoa tekevien yritysten työntekijöille, joissa rahastot päätettiin ottaa käyttöön. Lopputulos oli lähempänä porvaripuolueiden ja työnantajien perinteisiä näkemyksiä kansankapitalismista kuin sosialidemokraattien ajatusta taloudellisesta demokratiasta, jolla palkansaajarahastoja oli alun perin perusteltu.

Lähdeviitteet

Primary Sources

Archival Sources

Central Archives for Finnish Business Records (ELKA), Mikkeli

Archive of the Central Committee of Finnish Industry

, Meeting minutes 1981–1985.

STK Archive

, Board meeting minutes 1981–1983.

, Board meeting minutes 1984–1986.

, Board meeting minutes 1987–1988.

The Archives of Salaried Employees, Helsinki

STTK Archive

Cb:5, STTK congress protocol 1981.

TVK archive.

He 8, Documents on the wage-earner fund question 1978–1992.

The Labour Archives (TA), Helsinki. SAK Archive. Board meeting minutes.

The National Archives of Finland (KA), Helsinki

EVA Archive

Meeting minutes 1983–1986

Participation Systems Committee’s Archive

The People’s Archives, Helsinki

SKDL archive. 1D1, SKDL Administrative division. Hde, Wage-earner fund working group 1980–1981.

Published Sources

Act on Personnel Funds. Säädös 814/1989. Henkilöstörahastolaki. http://finlex.fi/fi/laki/alkup/1989/19890814?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=henkil%C3%B6st%C3%B6rahastolaki.

Center Party Target Program 1980. https://www.fsd.uta.fi/pohtiva/ohjelmalistat/KESKP/234.

Finnish parliamentary documents 1989.

Finnish parliamentary records 1989.

Framtid för Sverige. Stockholm: Sveriges Socialdemokratiska Arbetareparti, 1981.

Hagman, Lennart. “Årtiondet då vi gick med +++++.” Aftonbladet, 9 December 1989, 16–17.

Företagsvinster, kapitalförsörjning, löntagarfonder: Rapport från en arbetsgrupp inom näringslivet. Stockholm: Sveriges Industriförbund & Svenska arbetsgivareföreningen, 1976.

Kairamo, Aimo. Tärkeintä on liike: Demokraattisen sosialismin edellytykset ja sosialidemokratian uudet tehtävät. Helsinki: Tammi, 1989.

Komiteanmietintö. 1987: 40, Tuottava osallistuminen uudistuvassa työelämässä. Helsinki 1987.

Meidner, Rudolf, Anna Hedborg, and Gunnar Fond. Löntagarfonder. Stockholm: Landsorganisation LO, 1975.

National Coalition Party’s Labour and trade union policy program 1984. https://www.fsd.uta.fi/pohtiva/ohjelmalistat/KOK/92.

Ny kurs för Sverige. Stockholm: Folkpartiet, 1985. http://snd.gu.se/sv/vivill/party/fp/v/1985.

Oksanen, Heikki. ”Mietintö taloudellisesta demokratiasta ja tuottavasta osallistumisesta.” Sosialistinen Aikakauslehti, 4/1987, 30–35.

Palkansaajarahastoista puheenollen! Helsinki: TVK, 1984.

SAK Congress Protocol 1981.

SAK Congress Protocol 1986.

SDP Congress 1981, Motions.

Sosialidemokratian suunta: SDP:n tienviitat 1980-luvulle. Helsinki: Suomen Sosialidemokraattinen Puolue (SDP), 1978. https://www.fsd.uta.fi/pohtiva/ohjelmalistat/SDP/462.

Taloudellinen demokratia ja palkansaajarahastot. Helsinki: Suomen ammattiliittojen keskusjärjestö, 1985.

Valmanifest 1985: Framtid i frihet. Stockholm: Moderata samlingspartiet, 1985. http://snd.gu.se/sv/vivill/party/m/v/1985.

Newspapers and Magazines

Palkkatyöläinen (PT)

Suomen Sosialidemokraatti (SSd)

Teollisuus

Teollisuusviikko (TV)

Yritystalous

Secondary Sources

Adler-Karlsson, Gunnar. Funktionssocialism: Ett alternativ till kommunism och kapitalism. Stockholm: Prisma, 1967.

Andersson, Jenny. Between Growth and Security: Swedish Social Democracy from a Strong Society to a Third Way. Manchester: Manchester University Press, 2006.

Andersson, Jenny. The Library and the Workshop. Stanford: Stanford University Press, 2010.

Bergholm, Tapio. Tulopolitiikan aika. Vol. 2, Laatua ja vapaa-aikaa: Suomen ammattiliittojen keskusjärjestö vuodesta 1977. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2018.

Blyth, Mark. Great Transformations: Economic Ideas and Institutional Change in the Twentieth Century. Cambridge: Cambridge University Press, 2002.

Boltanski, Luc, and Ève Chiapello. The New Spirit of Capitalism. London & New York: Verso, 2005.

Dalgaard, Niels. Ved demokratiets grænse: Demokratisering af arbejdslivet i Danmark 1919–1994. Copenhagen: Selskabet til Forskning i Arbejderbevægelsens Historie, 1995.

Dunn, John. Setting the People Free: The Story of Democracy. London: Atlantic Books, 2005.

Ekdahl, Lars. Mot en tredje väg: En biografi över Rudolf Meidner. Vol. 2, Facklig expert och demokratisk socialist. Lund: Arkiv förlag, 2005.

Friberg, Anna. Demokrati bortom politiken: En begreppshistorisk analys av demokratibegreppet inom Sveriges socialdemokratiska arbetareparti 1919–1939. Stockholm: Atlas, 2012.

Hilson, Mary. The International Co-operative Alliance and the Consumer Co-operative Movement in Northern Europe, c. 1860–1939. Manchester: Manchester University Press, 2018.

Johansson, Anders L., and Lars Magnusson. LO – 1900-talet och ett nytt millennium. Stockholm: Atlas, 2012.

Kauppinen, Liisa: ”Yrityksissä yleistyy nyt vanha palkitsemistapa, joka tekee työntekijöistä sijoittajia.” Helsingin Sanomat, 1 September 2019. https://www.hs.fi/talous/art-2000006159032.html.

Kettunen, Pauli. Poliittinen liike ja sosiaalinen kollektiivisuus: Tutkimus sosialidemokratiasta ja ammattiyhdistysliikkeestä Suomessa 1918–1930. Helsinki: Suomen Historiallinen Seura, 1986.

Kettunen, Pauli. Suojelu, suoritus, subjekti: Työsuojelu teollistuvan Suomen yhteiskunnallisissa ajattelu- ja toimintatavoissa. Helsinki: Suomen Historiallinen Seura, 1994.

Kettunen, Pauli. Globalisaatio ja kansallinen me: Kansallisen katseen historiallinen kritiikki. Tampere: Vastapaino, 2008.

Kettunen, Pauli. “The Transnational Construction of National Challenges: The Ambiguous Nordic Model of Welfare and Competitiveness.” in Beyond Welfare State Models: Transnational historical perspectives on social policy, edited by Pauli Kettunen and Klaus Petersen, 16–40. Cheltenham: Edward Elgar, 2011.

Knudsen, Herman. Employee Participation in Europe. London: Sage, 1995.

Kärrylä, Ilkka. “Kansallinen etu demokratian rajoituksena: Suomalaisten työnantajien retoriikka 1960- ja 1970-lukujen yritysdemokratiakeskustelussa.” Historiallinen aikakauskirja 114, no. 4 (2016): 445–457.

Lewin, Leif. Planhushållningsdebatten. Stockholm: Almqvist & Wiksell, 1967.

Lindvall, Johannes. The Politics of Purpose: Swedish Macroeconomic Policy after the Golden Age. Göteborg: Göteborg University, 2004.

Ljunggren, Stig-Björn. Folkhemskapitalismen: Högerns programutveckling under efterkrigstiden. Stockholm: Tidens förlag, 1992.

Lundh, Christer. Den svenska debatten om industriell demokrati 1919–1924. Vol. 1, Debatten i Sverige. Lund: Studentlitteratur, 1987.

Mansner, Markku. Suomalaista yhteiskuntaa rakentamassa: Suomen työnantajain keskusliitto 1980–1992. Helsinki: Elinkeinoelämän keskusliitto EK, 2005.

Mudge, Stephanie L. Leftism Reinvented: Western Parties from Socialism to Neoliberalism. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2018.

Müller, Jan-Werner. Contesting Democracy: Political Ideas in Twentieth Century Europe. New Haven & London: Yale University Press, 2011.

Nycander, Svante. Makten över arbetsmarknaden: Ett perspektiv på Sveriges 1900-tal. Stockholm: SNS, 2002.

Outinen, Sami. Sosiaalidemokraattien tie talouden ohjailusta markkinareaktioiden ennakointiin: Työllisyys sosiaalidemokraattien politiikassa Suomessa 1975–1998. Helsinki: Into Kustannus, 2015.

Pontusson, Jonas. The Limits of Social Democracy: Investment Politics in Sweden. Ithaca: Cornell University Press, 1992.

Ryner, J. Magnus. Capitalist Restructuring, Globalisation and the Third Way: Lessons from the Swedish Model. London & New York: Routledge, 2002.

Sassoon, Donald. One Hundred Years of Socialism: The West European Left in the Twentieth Century. London: Fontana Press, 1996.

Stråth, Bo. Mellan två fonder: LO och den svenska modellen. Stockholm: Atlas, 1998.

Teivainen, Teivo. Yritysvastuun umpikuja. Helsinki: Kalevi Sorsa -säätiö, 2013.

Tilton, Tim. The Political Theory of Swedish Social Democracy. Oxford: Oxford University Press, 1990.

Vartiainen, Matti, and Christina Sweins. Henkilöstörahastot Suomessa: Toimivuus ja kannustevaikutukset. Helsinki: Työministeriö, 2002.

Viktorov, Ilja. Fordismens kris och löntagarfonder i Sverige. Stockholm: Stockholm University, 2006.

Whyman, Philip. “An Analysis of Wage-Earner Funds in Sweden: Distinguishing Myth from Reality.” Economic and Industrial Democracy 25, no. 3 (2004): 411–445.

Yliaska, Ville. Tehokkuuden toiveuni: Uuden julkisjohtamisen historia Suomessa 1970-luvulta 1990-luvulle. Helsinki: Into kustannus, 2014.

Östberg, Kjell. 1968 – när allting var i rörelse. Stockholm: Prisma, 2002.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2020-12-08