Minority Nationalism and Socialism

K. H. Wiik and the National Question in Finnish Social Democracy from 1900s to 1940s

Kirjoittajat

  • Matias Tapio Kaihovirta

DOI:

https://doi.org/10.37456/tvt.95692

Avainsanat:

Englanti

Abstrakti

Mikä on nationalismin ja sosialismin suhde suomalaisen sosialidemokraattisen työväenliikkeen historiassa? Tämä artikkeli käsittelee tätä kysymystä 1900-luvun alkupuolen suomenruotsalaisen työväestön näkökulmasta. Artikkeli keskittyy ruotsinkieliseen sosialistiseen poliitikkoon Karl H. Wiikiin (1883–1946), joka oli keskeinen henkilö sekä ruotsinkielisessä että kansallisessa suomalaisessa työväenliikkeessä.

Artikkeli tarkastelee Wiikiä suomenruotsalaisen työväenliikkeen poliittisena ja ideologisena johtohahmona sekä samalla kansalliskysymysten, luokan ja sosialismin merkitystä sosialidemokraattisen työväenliikkeen historiassa. Artikkeli kysyy, miten kieli yhdistyi etniseen identiteettiin ja etninen identiteetti sosialidemokratiaan sekä sosialistiseen politiikkaan.

Yleisemmällä tasolla artikkeli käsittelee etnisten ja kielivähemmistöjen toimintaa työväenliikkeessä. Enemmistöjen historiallisia narratiiveja on mahdollista kyseenalaistaa keskittymällä vähemmistöihin työväenliikkeessä. Artikkeli yhdistää suomalaisen työväenliikkeen monikansallisen historian kansainvälisen työväenliikkeen historiaan, jossa sosialismia ja nationalismia koskevat kysymykset ovat olleet tärkeitä.

Lähdeviitteet

Archival Sources

National Archives of Finland (KA), Helsinki. K. H. Wiik’s Archive.

The Labour Archives (TA), Helsinki. SDP Archive.

Newspapers

Aitosuomalainen 1926

Arbetaren 1906

Arbetarbladet 1919, 1920, 1921, 1926, 1927, 1930, 1938, 1946

Karjala 1926

Ny Tid 1983

Svenska Pressen 1938

Åbo Underrättelser 1930

Articles and Books

Ahlskog, Jonas, Matias Kaihovirta, & Mats Wickström. “Nationen i klasskampen: Minoritetsnationalism inom den socialistiska arbetarrörelsen.” Historisk Tidskrift, no. 3 (2018): 452–479.

Benes, Jakub. Workers and Nationalism: Czech and German Social Democracy in Habsburg Austria, 1890–1918. Oxford: Oxford University Press, 2017.

Berger, Stefan, & Angel Smith. “Between Scylla and Charybdis: Nationalism, Labour and Ethnicity Across Five Continents, 1870–1939.” In Nationalism, Labour and Ethnicity 1870–1939, edited by Stefan Berger & Angel Smith, 1–30. Manchester: Manchester University Press, 1999.

Blomqvist, Håkan. Nation, ras och civilisation i svensk arbetarrörelse fore nazismen. Stockholm: Carlssons, 2006.

Bondestam, Anna. “Jag lever i republiken Finland.” In Eldsjälar: Personporträtt ur finlandssvensk arbetarrörelse, 43–47. Esbo: Schildts, 2000.

Bondestam, Anna, & Alf-Erik Helsing. Som en stubbe i en stubbåker: Finlands svenska arbetarförbund 1899–1974. Helsingfors, 1978.

Von Bonsdorff, Göran, & Frank Jernström. Svenska folkpartiet. Vol. 2, 1917–1929: Från självständighet till Lappo. Svenska folkpartiet, 1984.

Breuilly, John. “Eric Hobsbawm: Nationalism and Revolution.” Nations and Nationalism 21, no. 4 (2015): 630–657.

Brubaker, Rogers. Nationalism Reframed: Nationhood and the National Question in the New Europe. New York: Cambridge University Press, 1996.

Engman, Max. Språkfrågan: Finlandssvenskhetens uppkomst 1812–1922. Helsingfors: Svenska litteratursällskapet i Finland, 2016.

Van der Ginderachter, Maarten. The Everyday Nationalism of Workers: A Social History of Modern Belgium. Stanford: Stanford University Press, 2019.

Hentilä, Seppo. Veljeyttä yli pohjanlahden: Suomen ja Ruotsin työväenliikkeen kosketuskohtia suuresta Sundsvallin lakosta Suomen kansalaissotaan. Helsinki: Gaudeamus, 1980.

Ihalainen, Pasi. The Springs of Democracy: National and Transnational Debates on Constitutional Reform in British, Swedish and Finnish parliaments, 1917–1919. Helsinki: Finnish Literature Society, 2017.

Jansson, Jan-Magnus. Tidiga möten: Litteratur och politik från 30-tal till 60-tal. Esbo: Schildts, 1996.

Kaihovirta, Matias, Jonas Ahlskog, & Mats Wickström. “Minority Nationalism and Visions of Socialist Unity in the Post-War Finnish Labour Movement, 1944–1949.” Labor History, Published online 22 September 2019. https://doi.org/10.1080/0023656X.2019.1666975.

Kannisto, Niko. Vaaleanpunainen tasavalta? SDP, itsenäisyys ja kansallisen yhtenäisyyden kysymys vuosina 1918–1924. Tampere: Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura, 2016.

Lindman, Sven. De homogena partiregeringarna i Finland 1926–1928. Vol. 1, Det socialdemokratiska regeringsexperimentet 1926–1927. Åbo: Åbo Akademi, 1940.

Pihanurmi, Kalevi, & Aimo Poutiainen. “Teoreetikko K. H. Wiik.” In Tiennäyttäjät: Suomen työväenliikkeen merkkimiehiä Ursinista Tanneriin. Vol. 3, edited by Hannu Soikkanen, 265–311. Helsinki: Tammi, 1968.

Schwarzmantel, John. “Nationalism and Socialist Internationalism.” In The Oxford Handbook of the History of Nationalism, edited by John Breuilly, 635–654. Oxford: Oxford University press, 2013.

Soikkanen, Hannu. Sosialismin tulo Suomeen: Ensimmäisiin yksikamarisen eduskunnan vaaleihin asti. Helsinki: WSOY, 1961.

Sundberg, Jan. Svenskhetens dilemma i Finland: Finlandssvenskarnas samling och splittring under 1900-talet. Helsinki: The Finnish Society of Sciences and Letters, 1985.

Stuart, Robert. Marxism and National Identity: Socialism, Nationalism, and National Socialism During the French Fin de Siécle. Albany: State University of New York Press, 2006.

Tuomioja, Erkki. K. H. Wiik. Vol. 1, Itsenäisyysmies ja internationalisti: Elämäkerta vuoteen 1918. Helsinki: Tammi, 1979.

Tuomioja, Erkki. K. H. Wiik. Vol. 2, Puoluesihteeri ja oppositiososialisti. Helsinki: Tammi, 1982.

Wiik, Karl H. Kovan kokemuksen opetuksia: Sananen Suomen työväelle. Helsinki: Kansa, 1919.

Wiik, Karl H. “Sosialidemokratia Suomen ruotsalaisten keskuudessa.” In Sosialidemokraattinen puolue 25 vuotta. Muistojulkaisu, 261–272. Helsinki: Sosialidemokraattinen puoluetoimikunta, 1924.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2020-12-08