From Guest-Workers to Settlers

The Representation and Agency of the Sweden-Finnish Immigrants in Theatre, 1970-75

Kirjoittajat

  • Mikko-Olavi Seppälä Helsingin yliopisto

DOI:

https://doi.org/10.37456/tvt.95980

Avainsanat:

migration, theatre, migrant plays, immigrant representation, anti-EEC movement, Finnish–Swedish relations, Lauri Sipari, Jussi Kylätasku, Pekka Lounela

Abstrakti

Artikkeli käsittelee ruotsinsuomalaisten siirtolaisten toimijuutta ja representaatiota 1970-luvun alussa teatteria ja teatteritoimintaa koskevan aineiston pohjalta. Suomessa tuotettu negatiivinen, politisoitunut ja tunteisiin vetoava siirtolaisrepresentaatio, jossa passiivinen siirtotyöläinen nähtiin kapitalismin ja Länsi-Euroopan taloudellisen integraation traagisena uhrina, vetosi sekä antikapitalistiseen uusvasemmistoon että rakennemuutoksen koettelemaan Pohjois- ja Itä-Suomen maaseutuväestöön. Tätä representaatiota kyseenalaistettiin ruotsinsuomalaisten piirissä 1970-luvun alkupuolella, jolloin massajärjestöksi kasvaneen Ruotsin Suomalaisseurojen Keskusliiton ajama aktiivinen kulttuuripolitiikka pyrki vahvistamaan ruotsinsuomalaisten työläisten yhteiskunnallista, poliittista ja kulttuurista osallistumista. Samaan aikaan Ruotsin siirtolais- ja vähemmistöpolitiikan multikulturalistinen käänne tuki ruotsinsuomalaisten järjestöjen puitteissa tapahtuvaa omaehtoista yhteisöllistä kulttuuritoimintaa. Vallitseva passiivisen ja alistuneen siirtotyöläisen negatiivinen representaatio pyrittiin korvaamaan siirtolaisten itsensä kollektiivisesti tuottamalla, heidän omiin kokemuksiinsa perustuvalla aktiivisen ja sosiaalisen maahanmuuttajan positiivisella representaatiolla.

Lähdeviitteet

Archival Sources

National Association of Finns in Sweden (RSKL), Stockholm. The Archive of the Central Association of Finnish Societies in Sweden. Coll. “Kirjeenvaihto ja asiakirjat 1957–1960”.

The Manuscript Library of the Theatre Academy (TeaK), Helsinki

Kylätasku, Jussi. ”Matti Väkevä.” 1972/1979.

Lounela, Pekka. ”Ku Ite-Romppanen Ruohtiin läksi ja perreensäki vei: Näytelmä työvoimasta.” 1972.

Puhakka, Jouko. ”Hyvästi Mansikki.” 1969.

Sipari, Lauri. ”Yrjö Nipanen.” 1972.

Newspaper Articles

“EEC-vapaakauppasopimus torjuttava.” Helsingin Sanomat, 19 September 1973, 20.

“KOM-teatteri kiertueelle Ruotsiin.” Helsingin Sanomat, 26 October 1971, 14.

”Kulttuuria.” Ruotsinsuomalainen, 46/1973, 2.

O. H. [Hormia, Osmo]. ”Synkkää pilaa siirtolaisista.” Ruotsinsuomalainen, 9/1974, 5.

O. H. [Hormia, Osmo]. ”Siirtolaiselämää näytelmänä.” Ruotsinsuomalainen, 39/1974, 2.

Häll, Jorma: ”KOM-teatterin Tukholmanvierailu.” Ruotsinsuomalainen 46/1974, 8.

Isotalo, Seppo: ”Ruotsin siirtotyöläisten kuvaus kiertotie EEC-arvostelulle.” Ruotsinsuomalainen 14/1973, 8. Originally published in Suomen Sosialidemokraatti, 16 March 1973.

Kajava, Jukka. ”Palkintojenjako jätti vuoden kuunnelman toiseksi.” Helsingin Sanomat, 2 February 1973, 43.

Kajava, Jukka. ”Tiivistystä kaivataan.” Helsingin Sanomat, 27 May 1972, 51.

Lahti, Eija-Irmeli. ”Erilainen teatterikurssi.” Ruotsinsuomalainen, 7/1974, 4.

Latvanen, Arvo. ”Romppaset – aktivoiva siirtolaisnäytelmä.” Ruotsinsuomalainen, 10/1974, 4.

Lounela, Pekka. ”Romppaset – näytelmä työvoimasta.” Ruotsinsuomalainen, 11/1974, 3.

A. P. [Peltokoski, Aarno]. ”Helsingin kaupunginteatteri kävi valloitusmatkalla Tukholmassa.” Ruotsinsuomalainen, 3/1970, 26.

Siikala, Kirsikka. ”Kylätaskun Matti Väkevä eli Suomalainen sankarimyytti hullujussin teräskidassa.” Helsingin Sanomat, 8 December 1972, 26.

M. T. [Teittinen, Manu]. ”Miten käy Suomen teatterielämän?” Ruotsinsuomalainen, 22/1971, 4–5.

Teittinen, Manu. ”Vielä kerran Ruotsinsuomalainen kulttuuri.” Ruotsinsuomalainen, 43/1973, 8.

Toukola, Raila. ”Hyvästi Mansikki: Ajankohtainen näytelmä yhteiskunnan muutoksesta.” Ruotsinsuomalainen, 18/1970, 9.

Toukola, Raila. ”KOM-teatterin iltamissa siirtolaisuus esillä mielenkiintoisella tavalla.” Ruotsinsuomalainen, 22/1971, 4.

Uexküll, Sole. ”Näytelmä työvoimasta.” Helsingin Sanomat, 10 December 1972, 32.

Literature

Aunesluoma, Juhana. Vapaakaupan tiellä: Suomen kauppa- ja integraatiopolitiikka maailmansodista EU-aikaan. Helsinki: SKS, 2011.

Castles, Stephen, Hein De Haas, & Mark J. Miller. The Age of Migration: International Population Movements in the Modern World. 5th ed. London: Palgrave Macmillan, 2014.

Englund, Claes. Världens största teater: Riksteatern 1958–1976. Stockholm & Jönköping: Entré, 2003.

Finsk teater i Sverige: Suomalainen teatteri Ruotsissa. Stockholm: Statens kulturråd, 1977.

Gröndahl, Satu. ”Sweden-Finnish Literature: Generational and Cultural Changes.” In Migrants and Literature in Finland and Sweden, edited by Satu Gröndahl & Eila Rantonen, 37–56. Helsinki: SKS, 2018:

Hansegård, Nils Erik. Kaksikielisiä vai puolikielisiä. Helsinki: SKS, 1979. Originally published as Tvåspråkighet eller halvspråkighet (Stockholm: Aldus/Bonnier, 1968).

Hjerppe, Riitta. Kasvun vuosisata. Helsinki: VAPK, 1990.

Hormia, Osmo, Jaakko Launikari, Paavo Lounela, Martti Pöysälä, & Erkki Tammenoksa. Ruotsin suomalaiset: Nykyhetki ja tulevaisuus. Porvoo & Helsinki: WSOY, 1972. Originally published as De finska invandrarnas problem (Stockholm: Prisma, 1971).

Hormia, Osmo. ”Suomalaiset Ruotsin yhteiskunnassa.” In Ruotsin suomalaiset: Tutkimuksia, puheenvuoroja, kannanottoja, 68–78. Stockholm: Tiden, 1972.

Huppunen, Hannu. Allmänkulturell verksamhet för finska invandrare: Rapport från försöksverksamheten i Västerås 1973/74. Västerås: Stifts- och landsbibliotek i Västerås, 1974.

Jaakkola, Magdalena. Siirtolaiselämää: Tutkimus ruotsinsuomalaisista siirtolaisyhteisönä. Helsinki: University of Helsinki, 1984.

Jokinen, Maijaliisa. ”Sverigefinska kultursträvanden.” In Finnarnas historia i Sverige. Vol. 3, Tid efter 1945, edited by Jarmo Lainio, 379–423. Jyväskylä: Finnish Historical Society & Nordiska Museet, 1996.

Koiranen, Vilho A. Suomalaisten siirtolaisten sulautuminen Ruotsissa: Sosiologinen tutkimus Ruotsiin vuosina 1945–1959 muuttaneiden suomenkielisten siirtolaisten kulttuurin muuttumisesta. Porvoo & Helsinki: WSOY, 1966.

Korkiasaari, Jouni. ”Suomalaiset Ruotsissa 1940-luvulta 2000-luvulle”. In Suomalaiset Ruotsissa, by Jouni Korkiasaari & Kari Tarkiainen, 135–496. Turku: Siirtolaisuusinstituutti, 2000.

Kylätasku, Jussi. Revari. Porvoo: WSOY, 1975.

Laitala, Allan. Ykspihlajan Työväen Näyttämö 70 vuotta. Kokkola: Ykspihlajan Työväen Näyttämö, 1977.

Latvalehto, Kai. ”Musiikki ruotsinsuomalaisuuden heijastajana ja toisen sukupolven ihme.” In Monta oksaa: Tarinoita ruotsinsuomalaisten elämästä ja kulttuurista 1960-luvulta nykypäivään, edited by Marianne Haapoja & Saijaleena Rantanen, 127–141. Valkeakoski: Työväen Musiikkitapahtuma, 2019.

Lehén-Astala, Laila. ”Suomenkielinen teatteri Ruotsissa.” In Suomen kieli Ruotsissa, edited by Sulo Huovinen, 1–10. Stockholm: Finn-kirja, 1980.

Ollikainen, Anneli. ”Avantgardea ja aatteen paloa: KOM-teatterin alkuvuodet 1969–1984.” In KOM-kirja, edited by Anneli Ollikainen & Katri Tanskanen, 13–266. Helsinki: Like, 2013.

Paavolainen, Pentti. Teatteri ja suuri muutto: Ohjelmistot sosiaalisen murroksen osina 1959–1971. Helsinki: Teatteri, 1992.

Paavonen, Tapani. Vapaakauppaintegraation kausi: Suomen suhde Länsi-Euroopan integraatioon FINN-EFTAsta EC-vapaakauppaan. Helsinki: SKS, 2008.

Pynnönen, Marja-Liisa. Siirtolaisuuden vanavedessä: Tutkimus ruotsinsuomalaisen kirjallisuuden kentästä vuosina 1956–1988. Helsinki: SKS, 1988.

Rantonen, Eila. ”Maahanmuuttajat ja kirjallisuus Suomessa ja Ruotsissa.” In Vähemmistöt ja monikulttuurisuus kirjallisuudessa, edited by Eila Rantonen, 163–191. Tampere: Tampere University Press, 2010.

Scott, Kirk. The Immigrant Experience: Changing Employment and Income Patterns in Sweden, 1970–1993. Lund: Lund University Press, 1999.

Seppälä, Mikko-Olavi. Parempi ihminen, parempi maailma: Suomalaisen työväenteatterin päättymätön tarina. Helsinki: Vastapaino, 2020.

Sipari, Lauri. ”En muista juuri mitään.” In KOM-kirja, edited by Anneli Ollikainen & Katri Tanskanen, 51–59. Helsinki: Like, 2013.

Suutari, Pekka. Götajoen jenkka: Tanssimusiikki ruotsinsuomalaisen identiteetin rakentajana. Helsinki & Stockholm: Suomen etnomusikologinen seura & Ruotsinsuomalaisten arkisto, 2000.

Tammenoksa, Erkki. ”Ruotsinsuomalaisten poliittinen toiminta.” In Ruotsin suomalaiset: Tutkimuksia, puheenvuoroja, kannanottoja, 47–67. Stockholm: Tiden, 1972.

Vallenius, Erkki. Kansankodin kuokkavieraat: II maailmansodan jälkeen Ruotsiin muuttaneet suomalaiset kaunokirjallisuuden kuvaamina. Helsinki: SKS, 1998.

Watson, Anna. “‘A Good Night Out’: When Political Theatre Aims at Being Popular, Or How Norwegian Political Theatre in the 1970s Utilized Populist Ideals and Popular Culture in Their Performances.” Nordic Theatre Studies, 29, no. 2 (2018): 87–119. https://doi.org/10.7146/nts.v29i2.104615.

Ylitalo, Hannu. Saatanan suomalainen. Helsinki: Kirjayhtymä, 1971.

Ylärakkola, Arvo. Vertaileva tutkimus Ruotsin Suomalaisseurojen Keskusliiton hallituksen ja hallituksen työvaliokunnan toimenpiteistä vuosina 1970–1977. Handen: RSKL, 1978.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2020-12-08