Toimituskunta

Toimitus

PL 24 (Unioninkatu 40), 00014 Helsingin yliopisto

Laura Visapää, päätoimittaja, sähköposti etunimi.sukunimi@helsinki.fi

Markus Lakaniemi, toimitussihteeri, sähköposti virittaja@kotikielenseura.fi

Karita Suomalainen, kirjallisuustoimittaja, sähköposti etunimi.sukunimi@abo.fi

Johanna Komppa, verkkotoimittaja, sähköposti verkko-virittaja@kotikielenseura.fi

Susanna Muukkonen, taloudenhoitaja (tilaukset), sähköposti virittaja-tilaukset@kotikielenseura.fi

Helena Nurmikari, some-vastaava

 

Toimitusneuvosto

Mari Siiroinen (puheenjohtaja, Helsingin yliopisto), Antti Arppe (University of Alberta), Marja Etelämäki (Universitet i Oslo), Mia Halonen (Jyväskylän yliopisto), Markus Hamunen (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu), Lari Kotilainen (Helsingin yliopisto), Veronika Laippala (Turun yliopisto), Yrjö Lauranto (Univerzita Karlova), Unni Leino (Tampereen yliopisto), Liisa Mustanoja (Tampereen yliopisto), Heli Paulasto (Itä-Suomen yliopisto), Geda Paulsen (Uppsala universitet), Rea Peltola (Université de Caen Normandie), Irina Piippo (Helsingin yliopisto), Kaarina Pitkänen-Heikkilä (Helsingin yliopisto), Minna Saarelma-Paukkala (Helsingin yliopisto), Ksenia Shagal (Ludwig-Maximilians-Universität München), Sari Sulkunen (Jyväskylän yliopisto), Ann Veismann (Tarton yliopisto), Tomi Visakko (Helsingin yliopisto) ja Camilla Wide (Turun yliopisto).

Virittäjän toimitusneuvoston jäsenien toimikausi on kuusi vuotta. Puolet jäsenistä vaihtuu kolmen vuoden välein. Jäsenet valitsee Seuran kokous johtokunnan esityksen perusteella.