Toimituskunta

Toimitus

PL 24 (Unioninkatu 40), 00014 Helsingin yliopisto

Laura Visapää, päätoimittaja, sähköposti etunimi.sukunimi@helsinki.fi

Markus Lakaniemi, toimitussihteeri, sähköposti virittaja@kotikielenseura.fi

Karita Suomalainen, kirjallisuustoimittaja, sähköposti etunimi.sukunimi@abo.fi

Johanna Komppa, verkkotoimittaja, sähköposti verkko-virittaja@kotikielenseura.fi

Susanna Muukkonen, taloudenhoitaja (tilaukset), sähköposti virittaja-tilaukset@kotikielenseura.fi

Helena Nurmikari, some-vastaava

 

Toimitusneuvosto

Mari Siiroinen (puheenjohtaja, Helsingin yliopisto), Marja Etelämäki (Universitet i Oslo), Markus Hamunen (Xamk, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu), Vesa Jarva (Jyväskylän yliopisto), Scott Jarvis (University of Utah), Leelo Keevallik (Linköping), Lari Kotilainen (Helsingin yliopisto), Yrjö Lauranto (Univerzita Karlova), Niina Lilja (Tampereen yliopisto), Liina Lindström (Tarton yliopisto), Liisa Mustanoja (Tampereen yliopisto), Krista Ojutkangas (Turun yliopisto), Heli Paulasto (Itä-Suomen yliopisto), Kaarina Pitkänen-Heikkilä (Helsingin yliopisto), Rea Peltola (Université de Caen Normandie), Toini Rahtu (Helsingin yliopisto), Minna Saarelma-Paukkala (Helsingin yliopisto), Sari Sulkunen (Jyväskylän yliopisto), Mirja Tarnanen (Jyväskylän yliopisto), Stefan Werner (Itä-Suomen yliopisto) ja Jussi Ylikoski (Turun yliopisto/Sámi University of Applied Sciences).

Virittäjän toimitusneuvoston jäsenien toimikausi on kuusi vuotta. Puolet jäsenistä vaihtuu kolmen vuoden välein. Jäsenet valitsee Seuran kokous johtokunnan esityksen perusteella.