Kirjaudu sisään tai Rekisteröidy lähettääksesi käsikirjoituksen.

Käsikirjoituksen lähettämisen tarkistuslista

Kirjoittajien tulee varmistaa, että heidän käsikirjoituksensa noudattaa kaikkia seuraavia kohtia. Jos näitä ohjeita ei noudateta, käsikirjoitus palautetaan kirjoittajalle.
  • Käsikirjoitus noudattaa Virittäjän antamia kirjoittajanohjeita ja sen lähdeluettelo on laadittu Virittäjän käytännön mukaisesti (pdf-ohjetiedosto).
  • Käsikirjoitusta ei ole julkaistu aiemmin, eikä sitä tarjota samanaikaisesti julkaistavaksi muualle.

Kirjoittajan ohjeet

Rekisteröityminen kirjoittajaksi

Rekisteröityminen kirjoittajaksi tapahtuu OJS-järjestelmän Rekisteröityminen-linkistä. Jos kirjoittaja on jo rekisteröitynyt Virittäjän tai jonkin muun TSV:n OJS-järjestelmässä olevan lehden käyttäjäksi, tunnus ja salasana säilyvät entisellään.

Ohjeita kirjoittajalle

Virittäjä on erityisesti suomen kielen, sen sukukielten ja niiden opetuksen tutkimusta esittelevä kielitieteellinen aikakauslehti, joka julkaisee artikkelien lisäksi myös muita kielitiedettä koskevia kirjoituksia, kuten katsauksia, havaintoja, kirja-arvosteluja, keskustelupuheenvuoroja ja lektioita. Väitöslektiot julkaistaan Virittäjän verkkolehdessä.

Virittäjä noudattaa refereekäytäntöä, mikä tarkoittaa sitä, että artikkeleiksi ja katsauksiksi tarjottavat käsikirjoitukset annetaan vähintään kahden nimettömänä pysyvän asiantuntijan arvioitavaksi. Päätoimittajan harkinnan mukaan myös havainnot ja keskustelupuheenvuorot voidaan antaa arvioitaviksi. Mikäli kirjoitus hyväksytään, kirjoittajan on otettava huomioon arvioijien ja toimituksen tekemät muutos- ja korjausesitykset.

Lehti ei sitoudu ennalta julkaisemaan mitään tarjottua aineistoa, ei edes tilattua, ja sillä on oikeus toimittaa ja lyhentää tekstiä. Lehti varaa oikeuden kaiken painetun aineiston julkaisemiseen myös verkkosivuillaan, ellei tekijä aineistoa tarjotessaan erikseen sovi toisin toimituksen kanssa. Hyväksyttyjen kirjoitusten julkaisuaikataulusta neuvotellaan toimituksen kanssa. Virittäjä ei maksa kirjoituspalkkioita eikä painata eripainoksia mutta toimittaa artikkelien ja katsausten kirjoittajille pyynnöstä yhden kappaleen lehden kyseistä numeroa. Muussa osastossa julkaistu kirjoitus ei oikeuta tekijänkappaleeseen.

Kirjoitusten lähettäminen toimitukseen

Kaikki Virittäjään tarjotut kirjoitukset lähetetään toimitukseen OJS-järjestelmässä. Kirjoituksen lähettäminen OJS-järjestelmässä edellyttää rekisteröitymistä kirjoittajaksi (ks. yllä).

Tekstitiedostot voi lähettää Word-tiedostona (.doc ja .docx-päätteet) tai RTF-muodossa (.rtf).

Artikkelien ja katsausten suositeltava pituus on 20–25 liuskaa eli 48 000–60 000 merkkiä välilyönneittä, havaintojen 5–10 (12 000–24 000 merkkiä) ja keskustelupuheenvuorojen korkeintaan 5 liuskaa (12 000 merkkiä). Kirja-arviot ovat yleensä 3–6 liuskan (7 000–15 000 merkin) mittaisia; niistä, kuten myös laajemmista tieteellisistä arvioista (noin 10 liuskaa eli 24 000 merkkiä), on sovittava etukäteen kirjallisuustoimittajan kanssa.

Artikkelien mukaan on lisäksi liitettävä noin 200 sanan mittainen suomen- ja englanninkielinen, kirjoituksen ydinkohdat selvästi esiin tuova tiivistelmä.

Kaikki kirjoitukset tulee lähettää kielellisesti, tyylillisesti ja teknisesti viimeistellyssä muodossa. Tarvittaessa toimitus voi pyytää kirjoittajaa tarkistuttamaan kirjoituksensa kieliasun asiantuntijalla. Tarkat kirjoittajan ohjeet ovat Virittäjän kotisivuilla pdf-tiedostona. Ne voi myös tilata lehden toimitussihteeriltä.

Artikkelit

Artikkeli on vähintään kahden anonyymin arvioijan hyväksymä tieteellinen artikkeli. Se on kirjoittajan tai kirjoittajien omaan tutkimukseen perustuva, uutta tutkimustietoa esiin tuova kirjoitus. Artikkelin suosituspituus on 20─25 sivua (noin 2 200 merkkiä/sivu). Artikkeli kehystää ja taustoittaa käsittelynsä suhteessa aikaisempaan tutkimukseen. Lukijaa ohjataan metatekstillä, joka kertoo etenemisjärjestyksestä ja kunkin alaluvun keskeisistä johtopäätöksistä.

 

Katsaukset

Katsaus on vähintään kahden anonyymin arvioijan hyväksymä tieteellinen kirjoitus. Se on tasoltaan artikkelin veroinen, mutta käsittelytavaltaan katsauksenomainen. Se voi esimerkiksi perustua aiempaan tutkimukseen pikemmin kuin tuoda esiin kirjoittajansa tuottamaa uutta tutkimustietoa. Katsauksen suosituspituus on 20─25 sivua.

Lektiot

Lektio on suomen kielen tai sen lähitieteiden alan väitöksenalkajaisesitelmä, joka julkaistaan toimitettuna ja taitettuna Virittäjän verkkoversiossa.

Havaintoja ja keskustelua

Tässä osastossa julkaistaan havainto- ja keskustelupuheenvuoroja. 

Havainto on artikkelia tai katsausta pienimuotoisempi tutkimus. Sitä voi tarjota esimerkiksi lähtökohtana perusteellisemmalle tutkimukselle (nk. pilottitutkimus). Havainnon suosituspituus on 5─15 sivua. Havainto voi tarkastella aihettaan myös kielenhuollon näkökulmasta.

Keskustelupuheenvuoro on ajankohtaista aihetta napakasti käsittelevä, näkökulman perustellusti esittävä kirjoitus. Keskustelupuheenvuorojen pituus on korkeintaan 5 liuskaa (12 000 merkkiä). Myös keskustelupuheenvuoroissa edellytetään lähdeviitteiden käyttöä.

Kielitieteen kentiltä

Tässä osastossa julkaistaan muun muassa muistokirjoituksia ja konferenssikertomuksia, joista on aina sovittava päätoimittajan kanssa etukäteen.

Muistokirjoituksiin liitetään mustavalkoinen valokuva, josta kannattaa neuvotella toimitussihteerin kanssa. Muistokirjoituksissa ei käytetä lähdeluetteloa.

Konferenssiraportti on lyhyt esittely ajankohtaisesta konferenssista tms. kielitieteellisestä tapahtumasta. Kirjoitus esittelee keskeisiä, ajankohtaisia, uusia, fennistiikan kannalta relevantteja teemoja, ja siinä keskitytään tapahtuman yleislinjojen kartoitukseen. Ohjepituus on on 3─5 liuskaa.

 

Kirjallisuutta

Tässä osastossa julkaistaan kirja-arvioita. Kirja-arvio antaa yleiskuvan esiteltävän kirjan sisällöstä ja teemoista. Se avaa teoksen relevanssia fennistiselle lukijakunnalle, ja kirjoittaja voi painottaa arviota tiettyyn näkökulmaan. Varsinkin artikkelikokoelmien kohdalla arviossa kannattaa keskittyä yleiskuvan luomiseen yksityiskohtien sijaan. Kirja-arvio sisältää arvioitavan teoksen taustoituksen (mihin tutkimustraditioon tai -suuntauksiin se liittyy) ja esittelyn (mitkä ovat sen tavoitteet, näkökulmat ja metodologiset valinnat). Arvio ottaa huomioon teoksen lähtökohdat ja tavoitteet (esim. toisella tieteeanalla ilmestynyt tutkimus). Kirja-arvion kriittisyys toteutuu perusteltujen näkemysten esittämisenä sellaisista seikoista kuin esim. missä teoksessa on onnistuttu, mikä jää epäselväksi, missä olisi kehitettävää. Vieraskieliset termit ja käsitteet käännetään suomeksi. Keskeisen alkukielisen termin voi esittää sulkeissa kursivoituna. Kirjallisuusarviot ovat 3–6 liuskan (7 000–15 000 merkin) mittaisia. Kirjoitus otsikoidaan, ja otsikko on eri kuin arvioitavan kirjan otsikko. Otsikon alle merkitään tiedot arvioitavasta teoksesta. Väliotsikot ovat suotavia varsinkin pitkissä arvioissa.

Tietosuojaseloste

Kirjoittajan antamia tietoja käytetään vain Virittäjän tarpeisiin eikä niitä luovuteta ulkopuolisille.

Lue Journal.fi-palvelua koskeva tietosuojaseloste.
Julkaisu toimii palvelun yhteisrekisterinpitäjänä yhdessä Tieteellisten seuran valtuuskunnan kanssa tietosuojaselosteen kuvaamalla tavalla.