Tietoa kirjoittajille

Rekisteröityminen kirjoittajaksi

Rekisteröityminen kirjoittajaksi OJS-julkaisujärjestelmään tapahtuu OJS-järjestelmän Rekisteröityminen-linkistä. Jos kirjoittaja on jo rekisteröitynyt Virittäjän tai jonkin muun TSV:n OJS-järjestelmässä olevan lehden käyttäjäksi, tunnus ja salasana säilyvät entisellään.

Ohjeita kirjoittajalle

Virittäjä on erityisesti suomen kielen, sen sukukielten ja niiden opetuksen tutkimusta esittelevä kielitieteellinen aikakauslehti, joka julkaisee artikkelien lisäksi myös muita kielitiedettä koskevia kirjoituksia, kuten katsauksia, havaintoja, kirja-arvosteluja, keskustelupuheenvuoroja ja lektioita. Väitöslektiot julkaistaan Virittäjän verkkolehdessä.

Virittäjä noudattaa refereekäytäntöä, mikä tarkoittaa sitä, että artikkeleiksi ja katsauksiksi tarjottavat käsikirjoitukset annetaan vähintään kahden nimettömänä pysyvän asiantuntijan arvioitavaksi. Päätoimittajan harkinnan mukaan myös havainnot ja keskustelupuheenvuorot voidaan antaa arvioitaviksi. Mikäli kirjoitus hyväksytään, kirjoittajan on otettava huomioon arvioijien ja toimituksen tekemät muutos- ja korjausesitykset.

Lehti ei sitoudu ennalta julkaisemaan mitään tarjottua aineistoa, ei edes tilattua, ja sillä on oikeus toimittaa ja lyhentää tekstiä. Lehti varaa oikeuden kaiken painetun aineiston julkaisemiseen myös verkkosivuillaan, ellei tekijä aineistoa tarjotessaan erikseen sovi toisin toimituksen kanssa. Hyväksyttyjen kirjoitusten julkaisuaikataulusta neuvotellaan toimituksen kanssa. Virittäjä ei maksa kirjoituspalkkioita eikä painata eripainoksia mutta toimittaa artikkelien ja katsausten kirjoittajille pyynnöstä yhden kappaleen lehden kyseistä numeroa. Muussa osastossa julkaistu kirjoitus ei oikeuta tekijänkappaleeseen.

Kirjoitusten lähettäminen toimitukseen

Kaikki Virittäjään tarjotut kirjoitukset lähetetään toimitukseen OJS-järjestelmässä. Kirjoituksen lähettäminen OJS-järjestelmässä edellyttää rekisteröitymistä kirjoittajaksi (ks. yllä).

Tekstitiedostot voi lähettää Word-tiedostona (.doc ja .docx-päätteet) tai RTF-muodossa (.rtf).

Artikkelien ja katsausten suositeltava pituus on 20–25 liuskaa eli 48 000–60 000 merkkiä välilyönneittä, havaintojen 5–15 (12 000–36 000 merkkiä) ja keskustelupuheenvuorojen korkeintaan 5 liuskaa (12 000 merkkiä). Kirja-arviot ovat yleensä 3–6 liuskan (7 000–15 000 merkin) mittaisia; niistä, kuten myös laajemmista tieteellisistä arvioista (noin 10 liuskaa eli 24 000 merkkiä), on sovittava etukäteen kirjallisuustoimittajan kanssa.

Artikkelien mukaan on lisäksi liitettävä noin 200 sanan mittainen suomen- ja englanninkielinen, kirjoituksen ydinkohdat selvästi esiin tuova tiivistelmä.

Kaikki kirjoitukset tulee lähettää kielellisesti, tyylillisesti ja teknisesti viimeistellyssä muodossa. Tarvittaessa toimitus voi pyytää kirjoittajaa tarkistuttamaan kirjoituksensa kieliasun asiantuntijalla. Tarkat kirjoittajan ohjeet ovat saatavissa pdf-dokumenttina. Ne voi myös tarvittaessa tilata lehden toimitussihteeriltä.

Julkaistun kirjoituksen rinnakkaistallentaminen

Virittäjä sallii yliopistojen, korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten rinnakkaistallentamisen piiriin kuuluvien yksittäisten artikkelien julkaisemisen seuraavin ehdoin:

  • Teoksen vertaisarvioidun version saa rinnakkaistallentaa välittömästi tutkijan/tutkimusorganisaation kanavassa. 
  • Teoksesta saa tallentaa ainoastaan referee-menettelyn läpikäyneen ja sen perusteella korjatun, taittamattoman käsikirjoituksen. 
  • Poikkeuksena edellisestä taitetun artikkelin saa liittää osaksi painettua väitöskirjaa. Väitöskirjan sähköiseen versioon voi laittaa suoran linkin julkaistuun artikkeliin.
  • Jos teos ei kuulu referee-menettelyn piiriin, siitä saa tallentaa ainoastaan lopulliseen muotoon muokatun, viimeisen taittamattoman käsikirjoitusversion. 
  • Tekijä toimittaa teoksen julkaisuarkistoon itse ja vastaa teokseen mahdollisesti liittyvistä kuvista, kartoista ja kaavioista ja niihin liittyvistä luvista ja korvauksista. 
  • Rinnakkaistallenteissa tulee näkyä Virittäjän julkaisutiedot. 

Virittäjä sallii toisin sanoen vertaisarvioidun käsikirjoituksen taittamattoman version rinnakkaistallennuksen välittömästi. Taitettua versiota ei voi tallentaa edes embargoajan päätyttyä. Poikkeuksena tästä sallimme artikkelin rinnakkaistallentamisen 12 kuukauden embargon jälkeen CC BY-ND -lisenssillä sellaisille tutkijoille, joiden rahoittaja edellyttää CC-lisenssillä julkaisemista.