Tietoa kirjastonhoitajille

Pyydämme tieteellisten kirjastojen henkilöstöä lisäämään tämän lehden kirjaston elektronisten lehtien luetteloon. Tätä avoimen lähdekoodin julkaisujärjestelmän voi myös ottaa käyttöön kirjastoissa, jotka tarjoavat tai haluavat tarjota tiedeyhteisönsä jäsenille verkkojulkaisupalvelua.(ks. Open Journal Systems).

Julkaistun kirjoituksen rinnakkaistallentaminen

Virittäjä sallii yliopistojen, korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten rinnakkaistallentamisen piiriin kuuluvien yksittäisten artikkelien julkaisemisen seuraavin ehdoin:

  • Teoksen vertaisarvioidun version saa rinnakkaistallentaa välittömästi tutkijan/tutkimusorganisaation kanavassa. 
  • Teoksesta saa tallentaa ainoastaan referee-menettelyn läpikäyneen ja sen perusteella korjatun, taittamattoman käsikirjoituksen. 
  • Poikkeuksena edellisestä taitetun artikkelin saa liittää osaksi painettua väitöskirjaa. Väitöskirjan sähköiseen versioon voi laittaa suoran linkin julkaistuun artikkeliin.
  • Jos teos ei kuulu referee-menettelyn piiriin, siitä saa tallentaa ainoastaan lopulliseen muotoon muokatun, viimeisen taittamattoman käsikirjoitusversion. 
  • Tekijä toimittaa teoksen julkaisuarkistoon itse ja vastaa teokseen mahdollisesti liittyvistä kuvista, kartoista ja kaavioista ja niihin liittyvistä luvista ja korvauksista. 
  • Rinnakkaistallenteissa tulee näkyä Virittäjän julkaisutiedot. 

Virittäjä sallii toisin sanoen vertaisarvioidun käsikirjoituksen taittamattoman version rinnakkaistallennuksen välittömästi. Taitettua versiota ei voi tallentaa edes embargoajan päätyttyä. Poikkeuksena tästä sallimme artikkelin rinnakkaistallentamisen 12 kuukauden embargon jälkeen CC BY-ND -lisenssillä sellaisille tutkijoille, joiden rahoittaja edellyttää CC-lisenssillä julkaisemista.