Distribuutio ja merkitys

  • Antti Kanner Helsingin yliopisto
Avainsanat: antonymia, adjektiivit, korpuslingvistiikka, kieliteknologia, metodologia

Abstrakti

Antti Kannerin suomen kielen alaan kuuluva väitöskirja tarkastettiin Helsingin yliopistossa perjantaina 22. maaliskuuta 2022. Vastaväittäjänä toimi professori Antti Arppe Albertan yliopistosta ja kustoksena professori Tiina Onikki-Rantajääskö.

Kanner, Antti 2022: Meaning in Distributions : A Study on Computational Methods in Lexical Semantics. Helsingin yliopisto.

Väitöskirja on saatavissa http://urn.fi/URN:ISBN:ISBN 978-951-51-8067-4

Osasto
Lektiot
Julkaistu
loka 10, 2022
Viittaaminen
Kanner, A. (2022). Distribuutio ja merkitys. Virittäjä, 126(3). https://doi.org/10.23982/vir.119336