Näkökulmia vuorovaikutuksen intersubjektiivisuuteen

Avainsanat: keskustelunanalyysi, vuorovaikutuslingvistiikka, toiminto, intersubjektiivisuus

Abstrakti

Arvioitu teos:

Jan Lindström, Ritva Laury, Anssi Peräkylä & Marja-Leena Sorjonen (toim.): Intersubjectivity in action. Studies in language and social interaction. Pragmatics & Beyond New Series 326. Amsterdam: John Benjamins 2021. 437 s. isbn 9789027209405.

Osasto
Kirjallisuutta
Julkaistu
loka 10, 2022
Viittaaminen
Paananen, J. (2022). Näkökulmia vuorovaikutuksen intersubjektiivisuuteen. Virittäjä, 126(3). https://doi.org/10.23982/vir.120382