Suunvuoro

  • Markus Lakaniemi
  • Laura Visapää
Avainsanat: suunvuoro

Abstrakti

Kirjoituksen matka kirjoittajan työpöydältä painettuun Virittäjään on pitkä, ja prosessiin osallistuu useita ihmisiä. Ennen julkaistavaksi hyväksymistä kaikki Virittäjän artikkelit ja katsaukset vertaisarvioidaan, ja hyvin suuri osa kirjoituksista käy läpi useamman vertaisarviointikierroksen. Tieteellinen arviointi ei kuitenkaan jää tähän, vaan tiedeyhteisö arvioi kirjoitukset myös ja ennen kaikkea niiden julkaisemisen jälkeen.

Kirjoituksen tie hyväksymisestä valmiiseen, julkaistavaan versioon on niin ikään monivaiheinen. Kun vastaava toimittaja on toimittanut jutun, se siirtyy toimitussihteerille taitettavaksi. Toimitussihteeri ja vastaava toimittaja oikolukevat taittovedoksen, minkä jälkeen kirjoittajalta pyydetään tarvittavia viimeisiä täydennyksiä ja tarkennuksia. Lopuksi kirjoitus oikoluetaan vielä kertaalleen. Jokainen kirjoitus käy siis läpi useita työvaiheita, joiden aikana sitä luetaan tarkalla silmällä ja tarvittaessa kirjoittajan kanssa hieman hiotaan, jotta tutkimustulokset pääsevät esiin parhaalla mahdollisella tavalla.

Varsinaisia teemanumeroita lukuun ottamatta lehteä ei erityisesti koota temaattisiksi kokonaisuuksiksi, vaan kirjoitusten julkaisuaikataulu perustuu niiden saapumisjärjestykseen ja toisaalta refereeprosessin etenemiseen. Toisinaan kuitenkin käy niin, että julkaisuvuorossa olevat tekstit asettuvat keskustelemaan keskenään soljuvasti. Käsillä olevan numeron kirjoituksia yhdistävät esimerkiksi sosiolingvistinen kielen muutoksen ja variaation tutkimus, kvantitatiiviset menetelmät, opiskelijoiden (meta)kielellisten taitojen tunnistus- ja arviointistrategiat sekä normit ja niistä poikkeamat.

Olli Kuparinen, Jenni Santaharju, Unni Leino, Liisa Mustanoja ja Jaakko Peltonen tarkastelevat artikkelisssaan yleiskielen hd-yhtymän katomuotojen etenemistä Helsingin puhekielessä, ja Marjatta Palander ja Jukka Mäkisalo soveltavat reaaliaikamenetelmää selvittääkseen, miten karjalaisina tietyt kielenpiirteet ovat säilyneet pitkällä aikavälillä. Myös Mikko Laasasen, Anneli Pajusen ja Tuomo Häikiön artikkeli kiinnittyy sosiolingvistiseen tutkimukseen: se käsittelee kielen natiivihallinnan huomioimista sosiolingvistisessä meneillään olevan kielenmuutoksen tutkimuksessa. Jenni Marjokorpi, Liisa Tainio ja Sara Routarinne taas tarkastelevat opiskelijoiden kieliopillisia päättelystrategioita subjektin ja objektin tunnistamisessa, ja Petri Lauerman katsaus tutkii vierassanoja seikkailijahahmo Pekka Lipposen kirjallisina karakterisointikeinoina.

Artikkelit ovat saatavilla Virittäjän tilaajille 12 kuukauden ajan, minkä jälkeen ne ovat avoimesti luettavissa. Virittäjä seuraa tarkoin uusia rinnakkaistallentamisen käytänteitä, ja rinnakkaistallennusta koskeva ohjeisto on syyskuussa päivitetty lehden kotisivuille. Tiedejulkaisemisen kansainvälinen trendi ohjaa julkaisuja kohti yhä kasvavaa avoimuutta, ja Virittäjän kaltaiset, usean ihmisen jatkuvaa työpanosta vaativat tiedejulkaisut etsivät parhaillaan niin tutkijoiden kuin julkaisunkin kannalta kestäviä ratkaisuja.

Lopuksi: Virittäjän kokoonpanossa on tapahtunut muutos, kun Helena Nurmikarin hoitama taloudenhoitajan tehtävä on siirtynyt Anna Sundqvistin vastuulle. Virittäjä kiittää Helenaa arvokkaasta työpanoksesta ja toivottaa Annan tervetulleeksi joukkoon!

Markus Lakaniemi ja Laura Visapää

Osasto
Suunvuoro
Julkaistu
loka 10, 2022
Viittaaminen
Lakaniemi, M., & Visapää, L. (2022). Suunvuoro. Virittäjä, 126(3). https://doi.org/10.23982/vir.122184