Kielellisesti tuettua opetusta vastasaapuneille maahanmuuttajaoppilaille

  • Raisa Harju-Autti Tampere University
Avainsanat: maahanmuuttajaoppilas, kielellinen tuki, perusopetus, kielellisesti tuettu opetus

Abstrakti

Raisa Harju-Autin kielikasvatuksen alaan kuuluva väitöskirja tarkastettiin Tampereen yliopistossa lauantaina 17. joulukuuta 2022. Vastaväittäjänä toimi professori Minna Suni Jyväskylän yliopistosta ja kustoksena professori Marita Mäkinen.

Raisa Harju-Autti: Kielellisesti tuettu opetus: Yläkouluikäiset maahanmuuttajaoppilaat opetuskieltä ja oppiainesisältöjä oppimassa. Tampereen yliopiston väitöskirjat 711.

Kirja on luettavissa osoitteessa https://trepo.tuni.fi/handle/10024/143569.

Osasto
Lektiot
Julkaistu
kesä 14, 2023
Viittaaminen
Harju-Autti, R. (2023). Kielellisesti tuettua opetusta vastasaapuneille maahanmuuttajaoppilaille. Virittäjä, 127(2). https://doi.org/10.23982/vir.125977