Kalle Päätalon teosten äärellä

  • Pirkko Nuolijärvi
Avainsanat: Kalle P'äätalo, Iijoki-sarja, murre, muistitieto, korpus

Abstrakti

Arvioitu teos

Maija Saviniemi (toim.): Kalle Päätalo tutkijoiden silmin. Tietolipas 271. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 2022. 198 s. isbn 978-951-858-434-9.

Osasto
Kirjallisuutta
Julkaistu
heinä 4, 2023
Viittaaminen
Nuolijärvi, P. (2023). Kalle Päätalon teosten äärellä. Virittäjä, 127(2). https://doi.org/10.23982/vir.127579