Multimodaalinen näkökulma maahanmuuttajien suomen kielen oppimiseen ja käyttöön

Avainsanat: multimodaalinen keskusteluntutkimus, suomi toisena kielenä -tutkimus, vuorovaikutustutkimus, toisen kielen oppiminen, oppiminen tilanteisena toimintana, kotoutuminen

Abstrakti

Arvioitu teos

Niina Lilja, Laura Eilola, Anna-Kaisa Jokipohja & Terhi Tapaninen (toim.): Aikuiset maahanmuuttajat arjen vuorovaikutustilanteissa. Suomen kielen oppimisen mahdollisuudet ja mahdottomuudet. Tampere: Vastapaino 2022. 280 s. isbn 978-951-768-931-1.

Osasto
Kirjallisuutta
Julkaistu
loka 10, 2023
Viittaaminen
Koivisto, A., & Pollari, E. (2023). Multimodaalinen näkökulma maahanmuuttajien suomen kielen oppimiseen ja käyttöön. Virittäjä, 127(3). https://doi.org/10.23982/vir.131015