Vino pino hakuteoksia

  • Taina Tammelin-Laine Jyväskylän yliopisto
Avainsanat: sanakirja, suomi, oikeinkirjoitus

Abstrakti

Arvioidut teokset:

Eija-Riitta Grönros, Minna Haapanen, Tarja Riitta Heinonen, Leena Joki, Liisa Nuutinen, Riitta Eronen, Ritva Korhonen, Tiina Manni-Lindqvist, Outi Lehtinen & Jari Vihtari (toim.): Kielitoimiston sanakirja. Kotimaisten kielten keskuksen julkaisuja 166. Verkkoversio. Helsinki: Kotimaisten kielten keskus & Kielikone 2012. ISBN 978-952-5446-68-5.

Eija-Riitta Grönros, Minna Haapanen, Tarja Riitta Heinonen, Leena Joki, Riina Klemettinen, Liisa Nuutinen, Marjatta Vilkamaa-Viitala, Riitta Eronen, Outi Lehtinen & Jari Vihtari (toim.): Kielitoimiston sanakirja. Osat 1–3. 3., uudistettu painos. Kotimaisten kielten keskuksen julkaisuja 171. Helsinki: Kotimaisten kielten keskus 2012. 2185 s. ISBN 978-952-5446-76-0.

Salli Kankaanpää, Elina Heikkilä, Riitta Korhonen, Sari Maamies & Aino Piehl (toim.): Kielitoimiston oikeinkirjoitusopas. 10., uudistettu ja korjattu painos. Kotimaisten kielten keskuksen julkaisuja 171. Helsinki: Kotimaisten kielten keskus 2012. 277 s. ISBN 978-952-5446-75-3.

Osasto
Kirjallisuutta
Julkaistu
joulu 20, 2014
Viittaaminen
Tammelin-Laine, T. (2014). Vino pino hakuteoksia. Virittäjä, 118(4). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/virittaja/article/view/46268