Näkökulmia toimijuuteen toisella kielellä

  • Johanna Vaattovaara Tampereen yliopisto
  • Lena Näre
Avainsanat: toimijuus, ammatillinen suomi toisena kielenä, sairaanhoitajaopiskelija

Abstrakti

Arvioitu teos:

Aija Virtanen: Toimijuutta toisella kielellä. Kansainvälisten sairaanhoitajaopiskelijoiden ammatillinen suomen kielen taito ja sen kehittyminen työharjoittelussa. Jyväskylä Studies in Humanities 311. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto 2017. Johdanto 137 s., artikkelit 97 s. isbn 978-951-39-7021-5.

Osasto
Kirjallisuutta
Julkaistu
maalis 21, 2018
Viittaaminen
Vaattovaara, J., & Näre, L. (2018). Näkökulmia toimijuuteen toisella kielellä. Virittäjä, 122(1). https://doi.org/10.23982/vir.66397