Vuorovaikutuslingvistiikkaa kauppatieteellisessä kontekstissa

  • Esa Lehtinen

Abstrakti

Arvioitu teos:

Marjukka Lehtinen: Episteemisen auktoriteetin ja yhteisen ymmärryksen konstruointi kokouskeskustelussa. Fokuksessa –hAn-lausumat. Aalto University publication series: Doctoral Dissertations 27/2012. Espoo: Aalto-yliopisto, Kauppakorkeakoulu, Viestinnän laitos 2012. 252 s. ISBN 978-952-60-4543-6.

Osasto
Kirjallisuutta
Julkaistu
joulu 28, 2012
Viittaaminen
Lehtinen, E. (2012). Vuorovaikutuslingvistiikkaa kauppatieteellisessä kontekstissa. Virittäjä, 116(4). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/virittaja/article/view/6783