Suomenruotsin murteista, vaihtelusta ja muuttuvasta kielimaisemasta

  • Mikko Kuronen

Abstrakti

Arvioidut teokset


Ann-Marie Ivars: Dialekter och småstadsspråk. Svenskan i Finland – i dag och i går I:1. Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 798. Helsingfors: Svenska litteratursällskapet i Finland 2015. 464 s. isbn 978-951-583-336-5.


Marika Tandefelt (toim.): Gruppspråk, samspråk, två språk. Svenskan i Finland – i dag och i går I:2. Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 799. Helsingfors: Svenska litteratursällskapet i Finland 2015. 252 s. isbn 978-951-583-337-2.

Avainsanat: murre, suomenruotsi, kielimaisema
Osasto
Kirjallisuutta
Julkaistu
kesä 19, 2018
Viittaaminen
Kuronen, M. (2018). Suomenruotsin murteista, vaihtelusta ja muuttuvasta kielimaisemasta. Virittäjä, 122(2). https://doi.org/10.23982/vir.68868