Mahdollisuuksien rajoissa

Neksusanalyysi suomen kielen oppimisesta siivoustyössä

  • Maiju Strömmer

Abstrakti

Maiju Strömmerin suomen kielen alaan kuuluva väitöskirja tarkastettiin Jyväskylän yliopistossa 15. joulukuuta 2017. Vastaväittäjänä toimi dosentti Leena Kuure Oulun yliopistosta ja kustoksena professori Minna Suni.


Maiju Strömmer: Mahdollisuuksien rajoissa. Neksusanalyysi suomen kielen oppimisesta siivoustyössä. Jyväskylä Studies in Humanities 336. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto 2017.


Kirja on luettavissa osoitteessa http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-7265-3

Avainsanat: suomi toisena kielenä, kielenoppiminen, neksusanalyysi, scaffolding
Osasto
Lektiot
Julkaistu
kesä 14, 2018
Viittaaminen
Strömmer, M. (2018). Mahdollisuuksien rajoissa. Virittäjä, 122(2). https://doi.org/10.23982/vir.69051