Liikkuva ja muuttuva suomi. Diskursiivis-etnografinen tutkimus amerikansuomalaisten kielielämäkerroista

  • Anu Karjalainen

Abstrakti

Anu Karjalaisen soveltavan kielitieteen alaan kuuluva väitöskirja tarkastettiin Jyväsky­län yliopiston humanistisessa tiedekunnassa 27. lokakuuta 2012. Vastaväittäjänä toimi professori emeritus Erling Wande Tukholman yliopistosta ja kustoksena professori Sari Pietikäinen.

Anu Karjalainen: Liikkuva ja muuttuva suomi. Diskursiivis-etnografinen tutkimus amerikansuomalaisten kielielämäkerroista. Jyväskylä studies in humanities 186. Jyväs­kylä: Jyväskylän yliopisto 2012. Kirja on luettavissa osoitteessa https://jyx.jyu.fi/dspace/handle/123456789/40399.

Osasto
Lektiot
Julkaistu
joulu 28, 2012
Viittaaminen
Karjalainen, A. (2012). Liikkuva ja muuttuva suomi. Diskursiivis-etnografinen tutkimus amerikansuomalaisten kielielämäkerroista. Virittäjä, 116(4). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/virittaja/article/view/7486