Vaikuttavatko tieteelliset kiistat opinnäytteiden arviointiin?

  • Erkki Savolainen
Avainsanat: puheaktit, illokutiivinen voima, modaalisuus, modaaliverbi, modaalinen lause, propositio
Osasto
Havaintoja ja keskustelua
Julkaistu
joulu 19, 2013
Viittaaminen
Savolainen, E. (2013). Vaikuttavatko tieteelliset kiistat opinnäytteiden arviointiin?. Virittäjä, 117(4). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/virittaja/article/view/8519