Slaavilaisen verbiaspektin vastineet suomessa

Tilastollista näyttöä puola–suomi–puola-aineistosta

  • Mikhail Mikhailov Tampereen yliopisto
  • Hannu Tommola Tampereen yliopisto
Avainsanat: korpuslingvistiikka, suomen kieli, puolan kieli, verbiaspekti, aspektuaalisuus

Abstrakti

Arvioitu teos:

Edyta Jurkiewicz-Rohrbacher: Polish verbal aspect and its Finnish statistical correlates in the light of a parallel
corpus. Helsingin yliopisto 2019. 274 s. isbn 978-951-51-5157-5. Saatavilla verkossa osoitteessa http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-5158-2.

Osasto
Kirjallisuutta
Julkaistu
loka 9, 2020
Viittaaminen
Mikhailov, M., & Tommola, H. (2020). Slaavilaisen verbiaspektin vastineet suomessa: Tilastollista näyttöä puola–suomi–puola-aineistosta. Virittäjä, 124(3). https://doi.org/10.23982/vir.86878