Suomalaista ruotsia keskiajalta nykypäivään

  • Harry Lönnroth Jyväskylän yliopisto
Avainsanat: ruotsin kieli Suomessa

Abstrakti

Arvioidut teokset:

Marika Tandefelt (toim.): Finländsk svenska från medeltid till 1860. Svenskan i Finland – i dag och i går III:1. Helsinki: Svenska litteratursällskapet i Finland 2019. 416 s. isbn 978-951-583-456-0.

Marika Tandefelt (toim.): Finländsk svenska från 1860 till nutid. Svenskan i Finland – i dag och i går III:2. Helsinki: Svenska litteratursällskapet i Finland 2019. 458 s. isbn 978-951-583-457-7.

Osasto
Kirjallisuutta
Julkaistu
joulu 18, 2020
Viittaaminen
Lönnroth, H. (2020). Suomalaista ruotsia keskiajalta nykypäivään. Virittäjä, 124(4). https://doi.org/10.23982/vir.97518