Ampiaisten valepesien virkkaus monilajisen yhteiselon tunnusteluna

Avainsanat: ampiaiset, autoetnografia, käsityö, käsityöt, monilajisuus, rajaobjekti, rinnakkaiselo

Abstrakti

Elämä on perustavalla tavalla monilajinen kudelma, jonka keskinäisriippuvuuksia ekologinen hätätila korostaa. Ihmisen aikaansaaman ekologisen kriisin seurauksena elämän epävarmuudesta on tullut kaikkea elämää koskeva jaettu tila. Tilanteessa tarvitaan uudenlaisia tietämisen tapoja, joiden avulla voidaan rakentaa mahdollisuuksia monilajiselle kukoistukselle. Ampiaiset ovat kiusallisiksi koettuja kumppaneita, joiden kanssa joudumme tulemaan toimeen muun muassa kaupungeissa. Tilallisen neuvottelun välineiksi valmistetaan muun muassa ampiaisten valepesiä, estämään ampiaisten pesintä ei-toivotussa paikassa. Virkatut valepesät toimivat monimerkityksisinä rajakohteina, jotka ovat mediassa avanneet mahdollisuuden ampiaistiedon välittämiselle. Tarkastelen virkkaamista monilajisen yhteiselon tunnustelun tapana. Aineistoni koostuu sähköisen median aineistosta, lehtiartikkeleista ja autoetnografiasta. Valeampiaispesien virkkaus näyttäytyy erilaisena tarkasteltaessa sitä käsityön lopputuotteen tai tekemisen prosessin näkökulmasta. Käsityö voi toimia monilajista ymmärrystä ja etiikkaa luovana tietämisen käytäntönä ja huolenpitona.

Kirjoittajan esittely

Minna Santaoja, Turun yliopisto

HT, apurahatutkija, Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto

 

Viittaaminen
Santaoja, M. (2021). Ampiaisten valepesien virkkaus monilajisen yhteiselon tunnusteluna. Aikuiskasvatus, 41(2), 127–139. https://doi.org/10.33336/aik.109322