Kollektiivinen asiantuntijuus ja jaetut tietokäytännöt

  • Kai Hakkarainen
  • Jiri Lallimo
  • Seppo Toikka
Avainsanat: kollektiivinen toiminta, asiantuntijuus [http://www.yso.fi/onto/yso/p15085], käytäntö, tietämys

Abstrakti

Kollektiivisessa asiantuntijuudessa yhdistyvät yksilölliset, yhteisölliset ja verkostoituneet ulottuvuudet. Se näyttäytyy sosiaalisten ja materiaalisten tekijöiden yhteenkietoutumisena ja kehittyy pyrkimyksinä luoda sekä uutta tietämystä että käytäntöjä eri osaamisrajojen välisesti.
Viittaaminen
Hakkarainen, K., Lallimo, J., & Toikka, S. (2012). Kollektiivinen asiantuntijuus ja jaetut tietokäytännöt. Aikuiskasvatus, 32(4), 246–256. https://doi.org/10.33336/aik.94003