Ammatillisessa aikuiskoulutuksessa riittää tutkimatonta sarkaa

Avainsanat: ammatillinen aikuiskoulutus, aikuiskoulutus, koulutuspolitiikka, jatkuva oppiminen

Abstrakti

Ammatilliset oppilaitokset ovat aikuisten oppimisympäristöjä siinä, missä nuorten: lähes puolet opiskelijoista on opinnot aloittaessaan yli 25-vuotiaita. Aikuisten ammatillisia opintoja on yllättävän vähän tutkittu aikuiskasvatuksen tarjoamien näkökulmien, käsitteiden ja menetelmien avulla. Tutkitulle tiedolle on tarvetta, sillä sekä ammatillinen koulutus että erityisesti ammatillinen aikuisopiskelu ovat viime vuosina olleet monenlaisten uudistusten ja ristipaineiden alla. Tuore koulutuspoliittinen ja julkinen keskustelu aiheesta vain korostaa tutkimustiedon tarvetta päätöksenteon tukena.

Kirjoittajien biografiat

Isopahkala-Bouret, Turun yliopisto

KT, professori, Elinikäisen oppimisen ja koulutuksen tutkimuskeskus (CELE)

 

 

Katja Vähäsantanen, Hämeen ammattikorkeakoulu

KT, dosentti, tutkijayliopettaja, Edu-tutkimusyksikkö

 

 

Osasto
Pääkirjoitus
Julkaistu
loka 12, 2023
Viittaaminen
Isopahkala-Bouret, U., & Vähäsantanen, K. (2023). Ammatillisessa aikuiskoulutuksessa riittää tutkimatonta sarkaa. Aikuiskasvatus, 43(3), 133–135. https://doi.org/10.33336/aik.137834