Tieteen yleistajuistaminen vahvistaa osallisuutta sivistysyhteiskunnassa

Avainsanat: tiedeviestintä, tutkimus, tiede, yleistajuistaminen

Abstrakti

Jos pidetään tärkeänä, että yhteiskunnallinen keskustelu ja päätöksenteko perustuvat tutkittuun tietoon, tiedon on oltava mahdollisimman avoimesti kaikkien saatavilla. Tutkimustiedon on myös avauduttava riittävästi niillekin, jotka eivät itse kuulu tiedeyhteisöön. Yhteistä sivistyspääomaa kasvattamaan tarvitaan tieteen yleistajuistamista.  Yleistajuisen tieteen julkaiseminen auttaa samalla uutismediaa levittämään monipuolisesti tietoa asioista ja ilmiöistä.

Kirjoittajan esittely

Ulpukka Isopahkala-Bouret, Turun yliopisto
KT, professori, Elinikäisen oppimisen ja koulutuksen tutkimuskeskus (CELE)

 

Osasto
Pääkirjoitus
Julkaistu
joulu 20, 2023
Viittaaminen
Isopahkala-Bouret, U. (2023). Tieteen yleistajuistaminen vahvistaa osallisuutta sivistysyhteiskunnassa. Aikuiskasvatus, 43(4). https://doi.org/10.33336/aik.142059