Reflektiivinen dialogi ongelmaperustaista koulutusta rakentavassa yhteistyössä

esimerkkitapauksena fysioterapeuttien koulutus

  • Marja-Leena Lähteenmäki
Avainsanat: ongelmalähtöinen oppiminen [http://www.yso.fi/onto/yso/p5918], kokemusoppiminen [http://www.yso.fi/onto/yso/p7482], dialogi, dialogisuus, reflektiivisyys, fysioterapeutit

Abstrakti

Viimeisten vuosikymmenien aikana on ongelmaperustainen oppiminen PBL nähty pedagogisena strategiana työelämän ja koulutuksen välisessä yhteistyössä ja työelämää palvelevassa koulutuksessa. Tämän artikkelin tavoitteena on tarkastella opetussuunnitelmayhteistyöhön osallistuneiden henkilöiden välisen yhteistyön luonnetta ja tuottaa uutta tietoa PBL-opetussuunnitelmatyön tarpeisiin.
Osasto
Artikkelit
Julkaistu
touko 15, 2006
Viittaaminen
Lähteenmäki, M.-L. (2006). Reflektiivinen dialogi ongelmaperustaista koulutusta rakentavassa yhteistyössä: esimerkkitapauksena fysioterapeuttien koulutus. Aikuiskasvatus, 26(2), 84-95. https://doi.org/10.33336/aik.93676