Dialogia ja vertaisuus mentoroinnissa

  • Merja Karjalainen
  • Hannu L. T. Heikkinen
  • Rauno Huttunen
  • Marjatta Saarnivaara
Avainsanat: dialogi, dialogisuus, vuorovaikutus [http://www.yso.fi/onto/yso/p10591], mentorointi [http://www.yso.fi/onto/yso/p298], oppiminen [http://www.yso.fi/onto/yso/p2945]

Abstrakti

Onko tasavertainen dialogi mahdollista mentoroinnissa? Ehdotamme mentoroinnin tarkasteluun mallia, joka auttaa välttämään toisaalta autoritaarisuuden ja hierarkkisuuden, toisaalta naiivit odotukset täydellisestä tasa-arvosta. Tarkastelemme dialogisuuden mahdollisuutta mentoroinnissa kolmella eri tasolla – eksistentiaalisella, episteemisellä ja juridis-eettisellä. Mentorointi voisi parhaimmillaan olla kahden ihmisen välistä vuorovaikutusta, joka perustuu vastavuoroiseen luottamukseen ja toisen tietojen, taitojen ja osaamisen arvostamiseen. Mentoroitavan ja mentorin dialogin lähtökohtana on ennen muuta vastavuoroinen tunnustuksen antaminen eksistentiaalisella tasolla.
Osasto
Artikkelit
Julkaistu
touko 15, 2006
Viittaaminen
Karjalainen, M., Heikkinen, H. L. T., Huttunen, R., & Saarnivaara, M. (2006). Dialogia ja vertaisuus mentoroinnissa. Aikuiskasvatus, 26(2), 96-103. https://doi.org/10.33336/aik.93677