Työelämän asiantuntijuus ja korkeakoulupedagogiikka

  • Päivi Tynjälä
Avainsanat: Tynjälä, Päivi, asiantuntijuus [http://www.yso.fi/onto/yso/p15085], työelämä [http://www.yso.fi/onto/yso/p16262], puheet [http://www.yso.fi/onto/yso/p7468]

Abstrakti

”Korkeakouluopetuksen yksi ydinkysymys on se, millaista on asiantuntijuus, jota korkeasti koulutetuilta yhteiskunnan jäseniltä odotetaan. Tämän päivän asiantuntijatyölle on ominaista, että siinä yhdistyvät perinteiset akateemiset hyveet, kuten tieteellinen ajattelu, ja nykypäivän yhteiskunnan toiminnassa keskeisiksi nousevat verkostoitumis- ja sosiaaliset taidot. Keskeinen kysymys korkeakouluopetuksen kehittämisessä onkin se, miten voimme kehittää sellaista pedagogiikkaa, joka samanaikaisesti edesauttaa tieteellistä ajattelua ja yleisiä työelämän taitoja”, kirjoittaa professori Päivi Tynjälä. – Päivi Tynjälän virkaanastujaispuhe Jyväskylän yliopistossa 7.5.2008.

Osasto
Näkökulmia tutkimukseen
Julkaistu
touko 15, 2008
Viittaaminen
Tynjälä, P. (2008). Työelämän asiantuntijuus ja korkeakoulupedagogiikka. Aikuiskasvatus, 28(2), 124–127. https://doi.org/10.33336/aik.93812