Hiljaisen tuen tekoja

kertomuksia luokanopettajien keinoista mahdollistaa ryhmään kuulumista

  • Anu Tenhunen
Avainsanat: luokanopettajat, koulukiusaaminen - ennaltaehkäisy, syrjäytyminen, yhteisöllisyys [http://www.yso.fi/onto/yso/p5522], vuorovaikutus [http://www.yso.fi/onto/yso/p10591], ennaltaehkäisy [http://www.yso.fi/onto/yso/p19552]

Abstrakti

Koulukiusaaminen ja nuoren ajautuminen oman maailmansa yhteisöllisyyden ulkopuolelle on kirvoittanut julkista keskustelua etenkin Jokelan ja Kauhajoen koulutragedioiden yhteydessä.
Koulukontaktissa opettaja on merkittävä toimija lasten vertaisvuorovaikutukseen vaikuttajana. Opettajan toimintaan ryhmään kuulumisen mahdollistajana on kuitenkin tutkimuksellisesti kiinnitetty niukasti huomiota. Tässä artikkelissa tarkastelen kolmen luokanopettajan kertomia tapahtumatarinoita siitä, miten he pyrkivät mahdollistamaan lasten vertaisryhmään kuulumista.
Osasto
Näkökulmia käytäntöön
Julkaistu
joulu 1, 2008
Viittaaminen
Tenhunen, A. (2008). Hiljaisen tuen tekoja: kertomuksia luokanopettajien keinoista mahdollistaa ryhmään kuulumista. Aikuiskasvatus, 28(4), 288-297. https://doi.org/10.33336/aik.93845