Hierarkkisesta horisontaaliseen ura-ajatteluun

  • Vesa Huotari
Avainsanat: urasuvanto, horisontaalinen urakehitys, urakehitys, työura, urasuunnittelu, ylennykset, mallintaminen, evoluutioteoria, predestinaatio, kristinusko, yhdenvertaisuus, hierarkia, meritokratia, palkkiot, palkitseminen, työnjako, organisaatiot [http://www.yso.fi/onto/yso/p272], asiantuntijaorganisaatiot [http://www.yso.fi/onto/yso/p272] |

Abstrakti

Perinteinen urakehityksen malli, jossa joko noustiin ylöspäin kohti taivasta tai pudottiin sieltä kohti maanpintaa, voi hyvinkin olla elinkaarensa päässä organisaatioiden madaltuessa ja asiantuntijuudelle rakentuvien töiden yleistyessä. Hierakkiselle nousulle rakentuvat työurat ja urakehityksen mallit väistyvät samalla historiankirjoihin ja tulevat horisontaalisten vastineidensa korvaamiksi.
Osasto
Artikkelit
Julkaistu
touko 15, 2010
Viittaaminen
Huotari, V. (2010). Hierarkkisesta horisontaaliseen ura-ajatteluun. Aikuiskasvatus, 30(2), 84-93. https://doi.org/10.33336/aik.93866