Itsensä kehittäminen johtajien kertomuksissa

  • Virpi Tökkäri
  • Juha Perttula
Avainsanat: humanismi, johtajuus, johtaminen [http://www.yso.fi/onto/yso/p554], ihmissuhdetyö, sosiaaliset taidot, itsekasvatus, kertomukset, ihmiskuva, essentia, hiljainen tieto [http://www.yso.fi/onto/yso/p12777], itsearviointi, tulkinta, kulttuurisidonnaisuus, narratiivisuus

Abstrakti

Artikkeli perustuu tutkimukseen, jossa tarkastellaan tietoisen itsensä kehittämistä analysoimalla kahden johtajan kertomuksia. Narratiivinen lähestymistapa sitoi johtajien itsensä kehittämisen kertomuksiksi, joissa ovat läsnä humanistinen itseksi tuleminen, eksistentiaalinen persoonan valitseminen ja kulturalistinen jaetuissa merkityksissä eläminen. Itsensä kehittämisen merkityksissä yksilöllinen valinnanvapaus ja omaehtoinen, autonominen kehittyminen nivoutuvat yhteisölliseen elämään.
Osasto
Artikkelit
Julkaistu
touko 15, 2010
Viittaaminen
Tökkäri, V., & Perttula, J. (2010). Itsensä kehittäminen johtajien kertomuksissa. Aikuiskasvatus, 30(2), 120–129. https://doi.org/10.33336/aik.93869